Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Årets Vårdförbundspris: GPCC forskare Lars-Erik Olsson en av fyra nominerade till final

Publicerad

GPCC forskare Lars-Erik Olsson är en av fyra kandidater som gått till final för Vårdförbundspriset i samarbete med SalusAnsvar

Bland arton sökande har expertjuryn valt fyra kandidater som med sina insatser inom personcentrerad vård har möjlighet att vinna 250 000 kronor.

Lars-Erik är leg. sjuksköterska, klinisk lektor, Ortopedkliniken Mölndal Inriktningsansvarig för specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning mot kirurgi Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Projektets titel: Personcentrerad vårdkedja

Juryns motivering: En utveckling av omvårdnaden inom den ortopediska vården som innebär att patientens uppfattning om sin rehabilitering vad gäller insatser, resurser och motivation tas till vara. Genom ett utvecklat ankomstsamtal direkt vid inläggning på vårdavdelningen inhämtar sjuksköterskan patientens berättelse där patientens mål, motivation och resurser kartläggs och en gemensam vårdplan upprättas. Det personcentrerade arbetssättet har visat på mycket goda reslutat med halverad vårdtid, därigenom minskad risk för vårdskador och god kostnadseffektivitet. Arbetssättet har nu fått spridning till andra enheter och fortsatta forskningsstudier genomförs.