Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Årets fredspristagare värdig vinnare"

Publicerad

På fredagsförmiddagen tillkännagav Nobelkommittén i Oslo vem som får 2013 års fredspris. Priset går till OPCW för dess omfattade arbete att förbjuda kemiska vapen. - En värdig vinnare, kommenterar Michael Schulz, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

OPCW, Organisationen för förbud mot kemiska vapen, är ett internationellt samarbetsorgan som övervakar att konventionen om förbud mot kemiska vapen följs. Sedan avtalet började gälla har OPCW bidragit till att närmare 80 procent av världens kemvapenarsenal har förstörts. Nedrustning är något som nämns i Alfred Nobels testamente. Norska Nobelkommittén hoppas bidra till att kemiska vapen elimineras genom att ge Nobels fredspris till OPCW.

Dagsaktuellt ämne

Michael Schulz, docent i freds- och utvecklingsforskning med Mellanöstern som specialområde, menar att organisationen är en värdig vinnare och att det inte var förvånande att man väljer ett dagsaktuellt ämne.

- OPCW gör förvisso en viktig insats. Det är ett svårt arbete att få länder att gå med på att avrusta sina ABC-vapen.

Michael Schulz ser att årets pristagare tangerar kriteriet i Nobels testamente om nedrustning, samtidigt som valet av pristagare i sig påminner om att världen fortfarande besitter stora mängder ABC-vapen.

- Och ofta glöms det bort att stormakterna fortfarande har de flesta av dessa vapen, säger han.

Stor risk för egen säkerhet

Michael Schultz menar att det självklart är viktigt att såväl Syriens som andra länders kemiska vapen försvinner på sikt, och önskar organisationen lycka till i det fortsatta arbetet.

- Samtidigt finns det många osynliga icke-våldsorganisationer i Syrien som kämpat i det tysta, ofta med stor risk för sin egen säkerhet, för att förändra det politisk läget i landet och som blivit marginaliserade av företrädarna för det våldsamma motståndet. Det skulle vara bra om även dessa fredsinsatser i framtiden lyftes fram av Nobelkommittén, konstaterar Michael Schulz.

Fakta
ABC-vapen är atomvapen, biologiska och kemiska (engelskans chemical) vapen.

Kontakt:
Michael Schulz, telefon: 070–530 01 47