Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arbetet med ny byggnad för Konstnärliga fakulteten fortsätter

Publicerad

Utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen mellan Korsvägen och Götaplatsen har tagit ytterligare ett steg mot visionen att skapa en mötesplats för humaniora, konst och kultur. Göteborgs universitet avser att gå vidare i processen med att samla Konstnärliga fakulteten vid Näckrosen.

Nya Humanisten är klart för inflyttning 1 december, och i maj bjöd fastighetsägaren Akademiska hus in till en arkitekttävling för ett nytt universitetsbibliotek. Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet avser att ingå avtal med Akademiska hus. Avtalet innebär att arbetet med att forma en ombyggnad och tillbyggnad av Artisten, det hus som i dag inrymmer institutionen Högskolan för scen och musik, fortsätter.

"Unik plats"

Det nya huset, som ritas av arkitektkontoret Tham och Videgård, kommer att inrymma hela Konstnärliga fakulteten som idag finns på tre ställen i centrala Göteborg. Dessutom blir en av entréerna till Station Korsvägen för Västlänken en del av den nya byggnaden.

– Näckrosen mellan Korsvägen och Götaplatsen är en unik plats mitt i Göteborg med stora möjligheter att skapa en mötesplats för akademi och samhälle samt en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Att samla Konstnärliga fakulteten under ett tak och till samma område som Humanistiska fakulteten och de humanistiska biblioteken kommer att bidra till större samverkan och därmed en ännu högre kvalitet på forskning och utbildning inom konst och humaniora, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Skräddarsytt efter universitetets behov

Arbetet med att forma det nya huset efter universitetets behov sker i samarbete mellan Göteborgs universitet och Akademiska hus.

– Jag ser mycket fram emot de möjligheter som det nya huset ger för vår utbildnings- och forskningsmiljö. Både det att lokalerna är skräddarsydda för våra behov och vår vision, och att vårt hus blir mer öppet mot staden. Vi blir en viktig del av ett större sammanhang där konst och kultur står i fokus, med Stadsbiblioteket och stadens kulturinstitutioner vid Götaplatsen, Humanistiska fakulteten och Universitetsbiblioteket, säger Sanne Kofod Olsen, dekan vid Konstnärliga fakulteten.

I den preliminära tidplanen blir byggstart sommaren 2021 och inflytt planeras till 2025. Högskolan för scen och musik kommer att flyttas till ersättningslokaler under byggperioden. Parallellt pågår Göteborgs stads detaljplaneprocess för området.

En ny byggnad för Konstnärliga fakulteten planeras i Näckrosenområdet. Illustration: Tham och Videgård

Institutionerna vid Konstnärliga fakulteten finns idag på tre platser i centrala Göteborg. I den nya byggnaden som planeras vid Näckrosen ska hela fakulteten få plats. Illustration: Tham och Videgård