Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Är alkoholpåverkade vittnen mindre pålitliga än nyktra?

Publicerad

Berusade ögonvittnen är inte mindre tillförlitliga än nyktra, men ingen av dem är bra på att peka ut förövare vid en vittneskonfrontation. Det visar forskning som två forskningsgrupper vid Psykologiska institutionen har gjort.

Frivilliga testpersoner fick alkohol och en grupp med 0,4 promille i blodet och en med 0,7 jämfördes sedan med en alkoholfri kontrollgrupp. Samtliga deltagare fick se en kidnappning på video och en vecka senare ombads de att peka ut kidnapparna vid en vittneskonfrontation.

Alla tre grupperna presterade ungefär samma resultat, bättre än slumpen men ändå dåligt.

Forskningen kring frågor som rör vittnesmål och berusning sker tvärvetenskapligt mellan två forskningsgrupper på Psykologiska institutionen som sysslar med missbrukspsykologi (Addiction Psychology: Experimental and Clinical research, APEC) respektive rättspsykologi (Criminal, Legal and Investigative Psychology, CLIP).

Resultatet har bland annat omnämnts i:

Research Digest – Blogging on brain and behavior: "Drunk eyewitnesses are more reliable than expected"

The Wall Street Journal under rubriken "Criminal Justice: Unreliable, Sober or Not".