Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Apropå artiklar i media om djurförsök på hundar

Publicerad

De senaste dagarna har det uppmärksammats i media att Göteborgs universitet testar tandimplantat på hundar. Vi förstår att detta väcker känslor. Dessa djurförsök används bara där det idag inte finns några alternativ. Den kunskap som forskningen ger kan hjälpa människor att kunna tugga och tala.

Tandlossningssjukdomar är idag ett stort hälsoproblem. Om en människa saknar tänder kan det bli svårt att äta och tala. Tandimplant är en väl etablerad metod för att ersätta tänder. Men det har visat sig att cirka 15 procent av de som fått implantat drabbas av att bakterier får fäste på implantaten vilket orsakar inflammation i omgivande vävnader. Det är problematiskt eftersom implantat i så fall kan förloras och vara svåra att ersätta.

Att hundar används vid testning av tandimplantat beror på att deras käkar gör det möjligt att använda riktiga implantat och operera på samma sätt som på människor. Hundens saliv och bakterier i munnen liknar dessutom människans. Den forskning som görs på hundar vid Göteborgs universitet handlar om hur den här behandlingen ska bli bättre, och undersöker hur implantatens ytor och form borde se ut för att risken för inflammation ska minska.

Tar djurhållningen på stort allvar

Vår personal lägger mycket tid på att umgås med hundarna, och sysselsätter dem med agilityträning och andra aktiviteter. Hundarna går i grupp och är inte ensamma. De rastas regelbundet och är ute varje dag. Hundarna sover på upphöjda liggplatser. Veterinär och djurvårdare har hela tiden hundarna under uppsikt och eventuell sjukdom eller skada tas på största allvar och behandlas. Vi gör också allt för att förhindra smärta, till exempel ger vi hundarna smärtlindrande medel efter ingrepp som kan orsaka smärta.

Vi har fått många förfrågningar från privatpersoner som vill ta hand om hundarna när försöken är avslutade. Tyvärr är det inte möjligt. Hundarna avlivas för att kunna ta hand om vävnad och blod för vidare analyser som ger viktig information. Vi måste till exempel undersöka vävnaden för att bedöma hur implantatet har läkt in och hur det påverka omgivande vävnader. Dessa undersökningar går dessvärre inte att göra på levande djur. Avlivningen sker på ett sådant sätt att djuren inte lider – de sövs och vaknar inte upp igen.

Så långt som det är möjligt används inte djurförsök och det finns flera drivkrafter att söka andra alternativ. Men ibland anses riskerna att testa direkt på människor vara alldeles för stora. Djurförsök används till exempel fortfarande när det gäller forskning kring samspelet mellan olika organ i en levande kropp och hur de påverkar varandra i friskt och sjukt tillstånd. Sådana försök på människor är förbjudna i både svensk och internationell lag.

Ännu inte möjligt att forska helt utan djurförsök

Det finns en uppfattning om att djurförsök inte alls behövs längre. Det stämmer tyvärr inte. Djurförsök får, efter godkännande i djuretisk nämnd, användas där det idag inte finns några alternativ – det är dock viktigt att veta att så långt det är möjligt används inte djurförsök. Men eftersom levande varelser är komplexa går det inte i nuläget att fasa ut dem helt. Djurförsök används till exempel för att ta fram nya läkemedel och nya behandlingsmetoder, eller för att öka vår grundläggande kunskap vilket längre fram kan leda till nya läkemedel och behandlingsmetoder.

Det pågår ett aktivt arbete i Sverige för att förfina försöken för att djuren ska påverkas mindre, för att minska antalet djur som används, och för att ersätta djurförsök med andra metoder. Den så kallade 3R-principen (Refine, Reduce, Replace) är en viktig grundbult för alla djurförsök i Sverige.

Även om en medicinsk forskning helt utan djurförsök fortfarande ligger en bit in i framtiden är det viktigt att komma ihåg att redan idag utförs större delen av den medicinska forskningen vid Göteborgs universitet i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik.

Alla djurförsök är godkända av etisk nämnd

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. För att få utföra djurförsök i Sverige måste forskaren först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. Ordföranden och vice ordföranden i dessa nämnder är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän. Några av dessa kommer från djurskyddsorganisationer.

Göteborgs universitet är öppna för diskussion om dessa och andra frågor. Däremot accepterar vi inte hot. Alla hot polisanmäls.

För mer information om djurförsök