Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anslagstavlor används flitigt visar kartläggning

Massexperimentet där skolklasser i Sverige har hjälpt forskare att samla in data om anslagstavlor är klart. Idag presenteras resultatet i en slutrapport. Det visade sig att inbjudningar är bland de vanligaste budskapen på alla lappar och anslag.

Anslagstavla i skärgården– Vi ser att anslagstavlorna används väldigt mycket. Mer än en tredjedel (37 procent) av anslagen är inbjudningar. Det kan till exempel handla om konserter, möten, föredrag och firanden, säger Christopher Kullenberg, forskare i vetenskapsteori och en av initiativtagarna till experimentet.

Även köp- och säljannonser är vanliga. Till exempel är cykelannonserna korthuggna och opersonliga, medan bostadsannonserna är mer personliga och detaljrika.

Sammanställningen av massexperiment ger en tydlig bild av hur anslagstavlor används nuförtiden. De flesta anslagen har satts upp av föreningar. Därefter kommer företag. På tredje plats kommer privatpersoner.

– Nästan alla anslag är på svenska. Bara knappt 5 procent har skrivits helt eller delvis på andra språk. Men vi kan ändå se att engelska har en viktig roll i texter i vår omgivning.

Endast en liten andel av de insamlade anslagen (6 procent) innehåller text som skrivits för hand med penna. Men en stor del av de datorskrivna anslagen har skrivits ut med typsnitt som liknar handskrift. Antagligen för att de ska kännas mer personliga, och ibland för att de handlar om lite känsliga ämnen, menar forskarna.

– Eftersom handskrivna och handmålade anslag är mycket ovanligare än datorskrivna drar de blickarna till sig bara genom att vara annorlunda, skriver Johan Järlehed i rapporten.

Projektet har samordnats av Vetenskap och Allmänhet och har varit en del av ForskarFredag som arrangeras varje år i september runt om i landet. Genom experimentet har elever i de medverkande 46 skolklasserna även lärt sig en hel del om medborgarfoskning. Det är främst eleverna som stått för insamlandet av text och foton som de skickat till forskarna, med hjälp av en mobilapp.

– Såvitt vi vet är Anslagstavlan den största undersökning av analoga anslagstavlor som någonsin genomförts, säger Christopher Kullenberg, forskare på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Nu fortsättar han och de sju forskarkollegorna vid olika universitet i Sverige att analysera de inrapporterade anslagen mer i detalj. Men i och med rapporten är första delen av projektet avslutat.

" />Rapporten är författad av Johan Järlehed, Christopher Kullenberg, Helle Lykke Nielsen, Andreas Nord och Tove Rosendal vid Göteborgs universitet, Anders Björkvall vid Örebro universitet och från Stockholms universitet medverkar Sara Van Meerbergen och Gustav Westberg. Fredrik Brounéus från Vetenskap och Allmänhet har varit projektledare.

Här kan du ladda ner rapporten:
https://www.forskarfredag.se/filer/ff2016-anslagstavlan-slutrapport.pdf

För mer information kontakta Christopher Kullenberg, christopher.kullenberg@gu.se