Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anslag till forskning om och för brottsoffer

Publicerad

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten delar ut totalt 5,6 miljoner kronor till forskning om och projekt för brottsoffer. Bland dem som tilldelas medel finns två forskare vid Psykologiska institutionen.

Leif Strömwall får anslag för projektet Skuldbeläggande av våldtäktsoffer: empiriska studier av understuderade situationer. Syftet med projektet är att undersöka sekundär viktimisering i våldtäktssituationer. För att förstå varför människor tillskriver skuld till våldtäktsoffer och därmed bemöter dem illa, använder projektet den socialpsykologiska teorin tron på en rättvis värld.

Sara Landström får anslag för projektet CRED - forskningsbaserade bedömningar av brottsoffers trovärdighet. Bakgrunden till projektet är att Högsta Domstolen (HD) har föreslagit ett antal trovärdighetskriterier som ska användas i trovärdighetsmål. Endast ett fåtal av dessa kriterier får stöd av vetenskaplig psykologisk forskning och projektet omfattar en analys och utvärdering av de föreslagna kriterierna.

Se också Brottsoffermyndighetens pressmeddelande: http://brom.se/pressmeddelande/56-miljoner-till-projekt-om-och-for-brottsoffer