Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Anslag till forskning om adaptiv respons hos poliser som arbetar "undercover"

Publicerad

​​​​​​​Förmågan att anpassa sitt beteende till förändrande situationer är en viktig egenskap hos poliser som etablerar kontakt och bygger relationer inom kriminella miljöer. De här poliserna behöver inte bara förstå specifika kriminella koder, utan måste också reagera korrekt när en situation bjuder på oväntade och oberäkneliga förändringar.

Ett exempel kan vara när en polishanterare har bestämt träff med en informant i hemlighet och informanten tar med sig en vän till mötet, eller när en polis som arbetar under täckmantel blir bjuden till en privat fest och festligheterna övergår till planläggningen av ett brott. Att klara av att undvika att delta i den kriminella aktiviteten och samtidigt behålla ett trovärdigt yttre kräver i sådana situationer att polisen har en snabb och effektiv anpassningsförmåga, en så kallad adaptiv respons.

Erik Mac Giolla på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och Simon Oleszkiewicz, numera vid University of Twente i Nederländerna, är båda verksamma inom området rättspsykologi. De har tilldelats anslag för ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett mått för att utvärdera adaptivt beteende i polisiära sammanhang.

Utifrån att ha observerat den träning som ges vid Los Angeles Police Department har de tagit fram ett experimentellt scenario där försökspersoner i ett rollspel kommer att agera poliser som arbetar under täckmantel. I scenariot uppstår oväntade situationer och försökspersonernas adaptiva beteende mäts utifrån de beteendejusteringar de gör för att kunna fortsätta att jobba mot det ursprungliga målet. I ett nästa steg kommer ett antal praktiker att titta på videoinspelningar från experimentet och värdera hur väl de anser att anpassningarna försökspersonerna gjorde fungerade.

Forskarnas kontakter inom polisenheter i USA och Nederländerna har bekräftat att det adaptiva beteendet spelar en viktig roll inom säkerhetsoperationer. De har även uttryckt ett behov av både mer kunskap och av utvärderingsmetoder. Det här forskningsprojektet kommer att kunna bidra till en bättre förståelse för det adaptiva beteendets roll i förhållande till måluppfyllelse med förhoppningen att det ska gå att börja träna adaptivt beteende på mer systematiska sätt inom polisen.

Mer information:
Erik Mac Giolla, fil.dr., psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Presentation.
Simon Oleszkiewicz, fil.dr., Department of Psychology of Conflict, Risk and Safety, University of Twente. Presentation.

Projekttid: Oktober 2019 - september 2020

Finansiär: Centre for Research and Evidence on Security Threats (CREST), Lancaster University

Läs mer om projektet: crestresearch.ac.uk/projects/the-adaptable-law-enforcement-officer/

Till pressmeddelandet på engelska: crestresearch.ac.uk/news/new-research-project-adaptive-behaviour-in-law-enforcement/