Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna-Carin Jonsson ny prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Publicerad

Docent Anna-Carin Jonsson har utsetts till ny prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, med start 1 juli och sex år framåt.

Sedan 2014 är Anna-Carin Jonsson anställd vid IPS. På ett sätt slöts då en cirkel för hennes del. 21 år tidigare började hon nämligen sina ämneslärarstudier i svenska och psykologi vid dåvarande lärarprogrammet på Pedagogen i Mölndal.

Efter Fässbergsgymnasiet blev det doktorandstudier i psykologi vid Lunds universitet, med start 1999. 2005 disputerade hon med en avhandling om metakognition.

"Fantastisk institution med unik kompetens"

De följande tio åren arbetade hon vid Högskolan i Borås, på institutionen för pedagogik. Under åren 2007-2009 fick hon möjlighet att ihop med Dennis Beach, inom ramen för ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt, undersöka implicita teorier om intelligens hos lärare och elever vid gymnasieskolan. Detta ledde bland annat till en docentur i pedagogiskt arbete. 2014 fick hon tjänst på IPS.

– Sedan dess har jag engagerat mig i ämneslärarprogrammets kurser men även axlat olika studierektorsuppdrag. Jag är tacksam och djupt rörd över valresultatet och jag förbereder mig på att anta uppdraget som prefekt med ansvar, ödmjukhet och stor energi. Det är en fantastisk institution med unik kompetens hos alla kollegor, säger Anna-Carin Jonsson.

Hur föreställer du dig IPS 2024, när ditt uppdrag är avslutat?
– Då har vi klarat generationsskiftet. Många erfarna kollegor går i pension och för att garantera utbildningens och forskningens kvalité måste nya unga krafter ges möjlighet att växa och ta över. Vi har internationaliserat såväl utbildning som forskning, spännande studenter, kollegor och samverkansprojekt från hela världen präglar institutionens dynamik och kreativitet. Och sist men viktigast, alla institutionens praktiker är väl förankrade i hållbar utveckling utifrån såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga aspekter vilket garanterar framtida generationers överlevnad.

Till proprefekt för IPS, också för perioden 180701-240630, har universitetslektor Karin Wass utsetts.

För mer information: Anna-Carin Jonsson, anna-carin.jonsson@gu.se, tel: 031-786 2323, 0766-182323