Länkstig

Andra excellenta läraren vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten utnämnd

Publicerad

Fem frågor till Liisa Uusimäki, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som är den andra vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och den tjugonde vid Göteborgs universitet som utnämnts till excellent lärare.

Vad betyder utnämningen för dig?
– Denna utnämning ser jag som ett erkännande av den vikt jag lägger på studenters lärande. Utnämningen uttrycker också min expertis, mitt egna lärande och kunnande. Utnämningen ska dessutom ses i ljuset av mitt kollegium, det vill säga min samverkan med excellenta kollegor, administratörer, studierektorer, föreläsare och lärare här på institutionen för pedagogik och specialpedagogik. I mötet med dem har jag fått ta del av deras kunskap, tid och tålamod för vilket jag är tacksam.

Vad kan verksamheten vid fakulteten och övriga universitetet vinna på att det utnämns excellenta lärare?
– Utnämningen av excellenta lärare synliggör lektorers och adjunkters viktiga arbete här på universitet. Den synliggör undervisningens plats, kvalitet, standard och status. Därmed höjer den också det moraliska ansvaret universitetet har relativt sina studenter.

Universitetets excellenta lärare inbjuds till en pedagogisk akademi, ett fakultetsöverskridande kollegialt nätverk för pedagogisk utveckling vid universitet. Vad kan detta konkret få för betydelse?
– För mig personligen skapar pedagogisk akademi en utvecklingsmöjlighet som universitet länge saknat. Här vill jag samverka med pedagogiskt intresserade kollegor som ser vikten av att satsa på undervisning och lärande inom universitetet.

Vad hoppas du kunna utveckla inom ramen för den tid för utvecklingsarbete som excellenta lärare erbjuds?
– Min ambition som excellent lärare blir att driva utvecklingsarbetet av institutionens och fakultetens kurser och program framåt. I detta blir mitt egna lärande centralt.

Du har bott i Australien i 40 år och inte minst arbetat med internationaliseringsarbete där på flera lärosäten. Hur kan de metoder du utvecklat där med internationella studentgrupper komma GU tillgodo?
– Utifrån mitt perspektiv på lärande och undervisning utmanar jag tidigare mer traditionella metoder och arbetssätt, vilket jag vill fortsätta göra. Genom att skapa ett dynamisk arbetssätt, där studenter, lärare och olika perspektiv kan mötas möjliggörs autentiska bemötanden, respekt för studenternas erfarenheter och position samt kulturers påverkan. Detta har jag arbetat med i många år utanför Sverige och utgör vad som kan kallas ett mångkulturellt, relationellt arbetssätt. Till stor del saknas den här typen av kunskap, insikter och metoder vid fakulteten.

För ytterligare information, kontakta Liisa Uusimäki, liisa.uusimaki@gu.se, 031-786 2051