Länkstig

Anders Hagberg blir professor i musikalisk gestaltning

Publicerad

Anders Hagberg är lärare på musikutbildningarna med inriktning improvisation och världsmusik. Han är också internationellt verksam som flöjtist, saxofonist och kompositör. Nu befordras han till professor i musikalisk gestaltning.

Beskriv ditt forskningsområde.

– Mitt senaste projekt heter Inre och yttre rum och handlar om musikaliska tillstånd och klanglig meditation. Syftet med projektet har varit att undersöka på vilket sätt musiken påverkas av en musikers medvetenhet om ett inre rum av klang och närvaro samt hur denna medvetenhet i sin tur påverkas av det yttre rummets akustiska förutsättningar. Metoden jag använt är modalitet som begränsning och meditation över klang och tystnad.

Hur och för vem kan den här forskningen vara relevant?

– Användandet av modala begränsningar förstärker de närvarande och lyssnande kvaliteterna hos musikern och tränar dessutom samtidigt såväl kreativitet, instrumental färdighet som teoretisk förståelse. Med stöd i ny medicinsk forskning visar projektet att kombinationen av medveten andning och improvisation förstärker en känsla av lugn och koncentration där såväl hjärta som hjärna påverkas på ett positivt sätt. Sammantaget verkar det öka sannolikheten för att en musiker ska hamna i ett tillstånd av flow. Detta kan implementeras i såväl konstnärlig praktik som i instrumentala studier av musikalisk improvisation på olika nivåer.
Genom att utveckla sin förmåga att vara närvarande i sinnet och kroppen får man mer kontakt med sitt kreativa flöde, det musiska eller det innersta självet som finns i varje människa. Gunnar Ekelöfs skriver i dikten "Jag tror", "Det som är botten i dig är botten också i andra". Lyckas man som musiker spela med denna kontakt berör man kanske något djupt existentiellt?

Vad händer härnäst?

– Jag arbetar ca 50% på Högskolan för scen och musik och resten som fritt verksam musiker. På skolan börjar nu undervisning och handledning. Senare i vår ska jag vara i Paris två veckor och då sammanställa erfarenheter från utvecklingsprojektet till en artikel och en pedagogisk handledning. Som musiker väntar närmast några skivinspelningar och senare i år turnéer i såväl Skandinavien som Iran och Sydkorea.