Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Almedalen: Korruption i Sverige

Publicerad

Sverige hör till världens minst korrupta länder. Ändå finns korruption även här, vilket alla mutskandaler i Göteborg är bevis på. Under ett seminarium på onsdagen på Västsvenska Arenan under Almedalsveckan diskuterade statsvetare från QoG-institutet vid Göteborgs universitet hur det står till med oredligheten hos makthavare i Sverige.


Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, inledde med att förklara att QoG-institutet har en normativ målsättning, alltså vill förändra samhället och göra det bättre. Bland annat har institutet skapat en databas med information om styrelseskicket i 135 länder.

– Här finns också data om 170 regioner i Europa med svar från 34 000 respondenter.

Hur korrupta är svenska kommuner? var en fråga doktoranden Anders Sundell sökte besvara.

– Förr ansåg man att korruption inte nödvändigtvis behöver vara så farligt utan kanske kunde fungera som smörjmedel i ett samhälle. Men idag vet vi att korruption är ett gigantiskt samhällsproblem och ett hinder för välfärd och hälsa och något som håller kvar länder i fattigdom. Eftersom Sverige i så hög utsträckning är förskonat från korruption tror vi att korruption är något onormalt. Men det är tvärtom en sjukdom som finns i de flesta länder och tidigare även var utbredd i Sverige.

Svårt att leda i bevis att Göteborgsandan leder till korruption

Alla mutskandaler i Göteborg ledde till inrättandet av en granskningskommission som skulle utreda oegentligheterna.

– Den kom fram till att mutskandalerna nog hängde samman med Göteborgsandan. Det handlar om informella beslutsgångar, samförstånd över partigränser, politikernas nära relationer till näringslivet, det stora antalet kommunala bolag samt medieklimatet med en enda dominerande tidning.

Men det är svårt att bevisa att det verkligen är Göteborgsandan som orsakat korruptionen, påpekar Anders Sundell.

– Vi har jämfört hur det ser ut i andra kommuner, och kommit fram till att det finns ett visst samband mellan många kommunala bolag och korruption. Däremot verkar samförstånd över blockgränser snarare minska korruptionen.

Politik och förvaltning ska hållas isär

Det kan också finnas ett samband mellan korruption och politiskt tillsatta myndighetschefer, berättade Birgitta Niklasson, som undersökt hur det ser ut i Sverige.

– Att myndighetschefer tillsätts politiskt måste inte vara ett problem, tvärtom kan det vara ett sätt att få kompetenta personer. Men det är viktigt att politik och förvaltning hålls isär. Politik handlar ofta om känslor, idéer och visioner medan förvaltning handlar om saklighet, opartiskhet, rättssäkerhet och allmänintresse. Det är inte bra om dessa två funktioner glider ihop. Detta är något vi måste vara vaksamma med eftersom cirka en tredjedel av nya myndighetschefer i Sverige är politiskt tillsatta.

Svenskarna tror att vapenindustrin är korrupt

Vilka sektorer i Sverige är mest korrupta, enligt svenskarna själva? Det har QoG-institutet också undersökt, berättade Sören Holmberg.

– Högst upp hamnade vapenindustrin som 51 procent av svenskarna tror är korrupt. Sedan kommer byggsektorn med 49 procent, biståndssektorn med 48 procent, restaurangbranschen med 46 procent, underhållning med 34 procent och sjukvården med 9 procent. Men korruption är ingenting som oroar svenskarna särskilt mycket. Istället är det miljön och klimatet som skapar oro.

Korruption i Sverige forskningsresultat och politikers uppfattningar
Medverkande: Sören Holmberg, professor emeritus, Birgitta Niklasson, filosofie doktor, Anders Sundell, doktorand, samtliga vid Quality of Government Institute vid Göteborgs universitet.