Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Äldre i Centrum nr 4/2015

Publicerad

Deltagarmedverkan – en utmaning i komplexa interventionsprojekt

av Synneve Dahlin-Ivanoff forskargruppsledare FRESH

Att bedriva forskning, där hälsofrämjande insatser skall utvärderas i syfte att erhålla vetenskapligt hållbar kunskap kring dess eventuella effekter, innebär flera utmaningar. Vi vill i denna presentation förutom utmaningarna också lyfta fram de erfarenheter av de möjligheter en deltagarorienterad ansats innebär i det komplexa sammanhang som kännetecknar såväl forskning som hälsosjukvård och äldreomsorg.


AgeCap i Äldre i Centrum nr 4/2015