Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

90 miljoner till GU från Riksbankens Jubileumsfond

Publicerad

På torsdagskvällen offentliggjorde Riksbankens Jubileumsfonds styrelse hur de fördelat 300 miljoner till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Närmare 90 miljoner kronor går till Göteborgs universitet.

– Det var ett mycket roligt besked. 90 av 300 miljoner är väldigt bra, om vi till exempel jämför med vad vi brukar få från Vetenskapsrådet och andra statliga forskningsråd. De kan vara så att de satsningar vi gjort internt på forskning om de globala utmaningarna (UGOT Challenges), och på forskningsinfrastruktur ger dessa mervärden, säger Staffan Edén, vicerektor för forskning.

Det var 3 program, 7 projektstöd till forskningens infrastruktur och 42 projekt som beviljades medel.

38,2 miljoner programmet En ny europeisk förhistoria

Kristian Kristiansens vid institutionen för historiska studier beviljades 38,2 miljoner till sitt program En ny europeisk förhistoria. Genom att kombinera studier av dna, så kallade isotopanalyser, lingvistik och arkeologi undersöker programmet vad de stora folkomflyttningarna och jordbruket betytt för Europa. Inte minst kommer forskarna att fokusera på hur nya kulturer och språk skapas i denna process.

Sju projekt, varav fyra vid Göteborgs universitet, som stöder ny infrastruktur beviljades medel. I samtliga fall handlar det om databaser på institutionen för historiska studier, på institutionen för svenska språket samt på statsvetenskapliga institutionen.

Utöver detta fick sju forskningsprojekt vid Göteborgs universitet anslag. Forskningen kommer att bedrivas vid tre olika institutioner, nämligen institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, institutionen för journalistik, massmedia och kommunikation samt institutionen för nationalekonomi och statistik.

Den totala summan från Riksbankens jubileumsfond landar på 88 512 000 kronor.

Program

En ny europeisk förhistoria. Att integrera aDNA, isotoper, språkhistoria och arkeologi för en nytolkning av grundläggande förändringar i Europas förhistoria.
Kristian Kristiansen, institutionen för historiska stuider
38 200 000 kr

Infrastruktur för forskning

Quality of Government-institutets databaser
Stefan Dahlberg, statsvetenskapliga institutionen
6 040 000 kr

Databasen Sveriges åkerareal 1810 och 1870
Erik Hallberg, institutionen för historiska studier
2 688 000 kr

Komplettering och tillgängliggörande av V-Dems infrastruktur
Josefine Pernes, statsvetenskapliga institutionen
7 076 000 kr

SweLL – forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk
Elena Volodina, institutionen för svenska språket
7 044 000 kr

Projekt

Dialogiskt resonerande hos personer med schizofreni
Ellen Breitholtz, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
3 786 000 kr

Expressivism och mening: tankar, tal och dispositioner
John Eriksson, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2 195 000 kr

Metaetisk pluralism
Ragnar Francén Olinder, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2 251 000 kr

Beskattning, offentliga utgifter och statuskonsumtion
Olof Johansson Stenman, institutionen för nationalekonomi och statistik
4 002 000 kr

Vetenskap för miljöförvaltning: rådgivningens dilemman
Sebastian Linke, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
3 149 000 kr

Metafysiska förklaringar
Anna-Sofia Maurin, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
7 715 000 kr

Den digitala nyhetsproduktionens epistemologier
Oscar Westlund, institutionen för journalistik, massmedia och kommunikation
4 366 000 kr

Pressmeddelande från Riksbankens Jubileumsfond: 300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning