Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

88 Mkr från Vetenskapsrådet till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Publicerad

Göteborgs universitet fick näst mest forskningsmedel av landets lärosäten när Vetenskapsrådet under torsdagen tillkännagav resultatet av den stora utlysningen 2013 inom humsam-området.Av de 1 194 ansökningar som kom in har 105 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 8,8 procent. Bidragen handlar antingen om "Projektbidrag", "Projektbidrag - Förutsättningar för tillväxt" eller om "Rambidrag inom kultur- och kulturarvsområdet".

16 av de 105 beviljade bidragen går till Göteborgs universitet.
De två största bidragen till Göteborgs universitet rör rambidrag för kulturforskning.

  • Ingalill Nyström Larsson, institutionen för kulturvård, får 14 720 000 för ”Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar: En holistisk studie av ett kulturhistoriskt världsarv”.
  • Anna Bohlin, institutionen för globala studier, får 12 200 000 för ”Re:heritage. Cirkulering och kommodifiering av ting med historia”.