Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

81 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap från VR

Publicerad

Flagga med Göteborgs universitets logga i förgrunden och Skansen Kronan i bakgrunden.Vetenskapsrådet (VR) har beslutat om projektbidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Nästan 81 miljoner kronor går till 19 forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Totalt har VR fördelat cirka 478 miljoner kronor till landets lärosäten för bidragsperioden 2018−2024. Av dessa får forskare vid Göteborgs universitet cirka 81 miljoner vilket motsvarar 17 procent. Det kan jämföras med 21 procent i fjol.

27 miljoner till statsvetenskapliga institutionen

Flest bidrag går till statsvetenskapliga institutionen där sju projekt får dela på drygt 27 miljoner kronor. En av forskarna som får stöd är docent Marcia Grimes, som står för det största bidraget till Göteborgs universitet. Hon får nästan 6 miljoner kronor för projektet När agerar civilsamhället för det allmännas bästa? Institutionella förklaringar och konsekvenser för samhällelig utveckling. Hennes projekt ska undersöka och förklara hur civilsamhällets organisationer engagerar sig politiskt.

docent Marcia Grimes

– Många ser civilsamhällets organisationer som den grupp aktörer som kan ställa myndigheter till svars och därmed stärka demokratin, i synnerhet i länder där korruption är vanligt förekommande. Tidigare forskning visar på situationer när civilsamhällets organisationer agerat för att utkräva ansvar när korruption upptäckts. Men det finns också studier som tyder på att civilsamhällets organisationer i vissa sammanhang själva deltar i korrupta nätverk och efterfrågar särbehandling av politiker, till exempel i utbyte mot politiskt stöd. Det saknas i nuläget kunskap om vilka faktorer som påverkar civilsamhällets agerande och politiskt engagemang och det kommer vi därför att studera i det här projektet, säger Marcia Grimes.

Studien kommer att fokusera på Latinamerika och specifikt Peru.

Domstolarnas arkitektur

En annan forskare som har fått ett positivt besked från VR är Eva Löfgren, universitetslektor i kulturvård. Drygt 5,9 miljoner kronor går till projektet Rättvisans rum. Om domstolens arkitektur, teknologier och rumsliga praktiker.

Eva Löfgren, universitetslektor i kulturvård

− Anslaget innebär att vi kan påbörja vår undersökning av hur svenska tingsrätter har förändrats under de senaste 50 åren vad gäller de rumsliga förhållandena. Mycket har hänt sedan 1960-talet, antalet tingsrätter har halverats, många av lokalerna har privatiserats och dubblerats i storlek och en rad nya teknologier har införts. Framför allt har säkerhetsdiskussionen förändrat byggnaderna. I korta ordalag är målet att förstå hur arkitekturen samverkar med och påverkar rättsskipningens vardag, säger Eva Löfgren.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar från Göteborgs universitet som beviljats bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. För en fullständig redovisning se www.vr.se

Projektbidrag

Staffan Appelgren, institutionen för globala studier
Stilla saker: hem, hållbarhet och relationer till ting bortom cirkulering
4 400 000 kronor

Monica Bauhr, statsvetenskapliga institutionen
Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption
4 477 470 kronor

Anna Bendz, statsvetenskapliga institutionen
Att övervinna problem med kollektivt handlande i vattensystem där det som händer uppströms drabbar nedströms. Ett panelbaserat survey-experiment med politiker och medborgare längs Göta Älv.
3 169 052 kronor

Mårten Björk, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Lagens slut
5 960 000 kronor

Anders Burman, institutionen för globala studier
Negotiating the Middle Ground: Indigenous Cosmopolitical Brokerage in Latin America
5 200 000 kronor

Marcia Grimes, statsvetenskapliga institutionen
När agerar civilsamhället för det allmännas bästa? Institutionella förklaringar och konsekvenser för samhällelig utveckling
5 973 060 kronor

Gunilla Hermansson, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
“Vårvindar friska” som utmaning till litteraturhistorien
1 789 706 kronor

Anton Jansson, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Visioner om ett samhälle utan Gud: ateismens historia i Sverige 1879–1968
2 887 441 kronor

Johan Karlsson Schaffer, institutionen för globala studier
Domstolarnas politik i Skandinavien: En jämförande studie av beslutsfattande i de högsta domstolarna
4 338 252 kronor

Victor Lapuente Gine, statsvetenskapliga institutionen
Varför följer vissa tjänstemän professionella normer striktare än andra?
4 489 796 kronor

Philip Lavender, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Framtiden i det förflutna. Medeltida skandinaviska föreställningar om det som skulle komma
2 723 799 kronor

Eva Löfgren, institutionen för kulturvård
Rättvisans rum. Om domstolens arkitektur, teknologier och rumsliga praktiker
5 917 260 kronor

Erik Mac Giolla, psykologiska institutionen
Hur robust är Construal Level Theory? Ett kollaborativt replikeringsprojekt
4 800 000 kronor

Malin Petzell, institutionen för språk och litteraturer
Att ta eller gå sönder – en studie av valensminskande strategier i centraltanzaniska bantuspråk
5 600 000 kronor

Maryna Povitkina, statsvetenskapliga institutionen
Auktoriteters roll i lösningen till kollektiva handlandets problem
2 305 642 kronor

Charlotta Saldert, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Anomi vid stroke, multipel skleros och Parkinsons sjukdom - Observerbara och självupplevda ordfinnandeproblem och effekten av verbfokuserad träning
5 400 000 kronor

Aksel Sundström, statsvetenskapliga institutionen
Oanade och negativa konsekvenser från skyddade reservat: Kopplingar mellan nya regleringar av tjuvjakt i Afrika och ökad lokal korruption
4 399 179 kronor

Åsa Wettergren, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på rättsligt tänkande och praktik
4 200 000 kronor

Projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering

Lena Wängnerud, statsvetenskapliga institutionen
Att skapa legitimitet i migrations- och asylprocesser: Ett genusperspektiv
2 828 000 kronor