Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

70 miljoner från VR till unik infrastruktur för forskningsdata

Publicerad

Göteborgs universitet är värd för den nya nationella infrastruktur för forskningsdata som Svensk Nationell Datatjänst (SND) bygger upp tillsammans med 27 svenska lärosäten. Vetenskapsrådet (VR) bidrar med 70 miljoner kronor till satsningen, som totalt omfattar 150 miljoner kronor under de närmaste fem åren.

SND:s föreståndare Max Petzold– Vi är mycket glada för stödet från Vetenskapsrådet. Genom anslaget får vi möjlighet att bygga upp en helt ny typ av distribuerad infrastruktur för forskningsdata som saknar motsvarighet i världen, säger SND:s föreståndare Max Petzold.

Syftet med verksamheten är att ge det svenska forskarsamhället ett samordnat och kvalitetssäkrat system för att beskriva, deponera, dela och hitta data, både nationellt och internationellt. Den nya organisationen kommer att hantera forskningsdata inom de flesta vetenskapliga discipliner.

Verksamheten leds av ett konsortium bestående av sju lärosäten. Förutom GU ingår Karolinska institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet i konsortiet. De sju lärosätena kommer att ha specialistkompetens kring datahantering inom olika vetenskapliga områden och kommer därmed fungera som nationella kunskapscentra.

I den nya modellen för SND:s arbete är också nätverket av i dagsläget ytterligare 20 lärosäten centralt. På dessa lärosäten kommer det under de närmaste åren byggas upp lokala enheter och funktioner som ska hjälpa forskare att göra sina data tillgängliga vid slutet av ett projekt eller i samband med publicering.

– Arbetet inom nätverket präglas av stort intresse och engagemang för de här frågorna. Det finns också gott om kunskap både inom nuvarande SND och ute på enskilda lärosäten, vilket ger mycket goda förutsättningar för att vi ska lyckas öka tillgången på väldokumenterade och välbevarade forskningsdata, säger Max Petzold.

Läs mer om infrastruktursatsningen på SND:s webb.