Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

7 frågor till Roger Schweizer som är i Indien för att forska

Publicerad

Roger Schweizer är i Indien under tre månader för att forska, bland annat gör han intervjuer i dotterbolagen till svenska multinationella företag.

Vistelsen här ger mig förstås mycket bra förutsättningar för att samla in mera empiri för min studie, att på ett enkelt sätt kunna diskutera studien med mina indiska kollegor och sammanhängande tid för att skriva på artiklar som bygger på insikter från min studie.

Hur kom det sig att du åkte till just Indien?
På ett eller annat sätt har min forskning sedan min avhandling oftast handlat om svenska bolags etablering i Indien. Jag har besökt Indien och jobbat med olika forskningsprojekt där sedan 2011 och har återkommande tillbringat några veckor varje år på Indian Institute of Management i Bangalore (IIMB) I år är jag här en längre tid, nästan 3 månader.

Hur är mottagandet?
Mottagandet är som alla år tidigare väldigt bra. Det spelar naturligtvis roll att jag känner till både skolan och kollegor väldigt väl eftersom jag har varit på besök regelbundet under många år. Som alla andra år har jag fått ett rum och praktisk hjälp med t ex boende eller bokning av bilar etc.

Vad gör du där?
Dels så gör jag fortsatta intervjuer på de företag som jag har studerat under en längre tid. Studien handlar om att förstå hur svenska multinationella företag förhåller sig till och nyttjar affärsmöjligheter som finns i Indien. De senaste tre åren har jag framför allt fokuserat på att följa processen hur olika bolag bygger upp forskning och utveckling samt kompetens och kapacitet. Intervjuer görs både på företagens dotterbolag i Indien och på huvudkontoren i Sverige. Att vara på plats i Indien underlättar även möjligheten att diskutera studien med mina indiska kollegor som ingår i projektet. Och så får jag tid att skriva.

Hur finansierar du vistelsen?
Vistelsen finansieras av stipendier från Torsten Söderbergs Stiftelse, Handelshögskolans Partnerprograms Internationaliseringsstöd samt av Stiftelsen Richard C Malmstens Minne.

Ser du några skillnader mellan hur de arbetar på det besökta universitet jämfört med på universitetet/institutionen i Sverige?
Eftersom jag inte undervisar här så kan jag inte riktigt jämföra med hur den bedrivs här i jämförelse med i Sverige. Generellt kan man nog säga att systemet är mera hierarkiskt. Vidare har IIMB väldigt mycket utbildningar för företag och vidareutbildning för chefer dvs Executive education. Detta gör bland annat att både undervisning och forskning är något mera praktiskt inriktad.

Har du din familj med? I så fall, vad gör de medan du jobbar?
Eftersom jag denna gång stannar i nästan tre månader har min familj följt med. IIMB har gett oss möjligheten att hyra en lägenhet på campus. Min fru tar hand om skolan för mina två killar. Skolan hemma har gett oss möjlighet att ha sk hemundervisning. På förmiddagen har de undervisning och på eftermiddagen försöker de göra studiebesök hos t ex indiska skolor eller SOS barnbyar etc.

Vad ger utlandsvistelsen dig?
Vistelsen här ger mig förstås mycket bra förutsättningar för att samla in mera empiri för min studie, att på ett enkelt sätt kunna diskutera studien med mina indiska kollegor, samt ger mig sammanhängande tid för att skriva på artiklar som bygger på insikter från min studie.