Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

54 miljoner från VR till forskningsprojekt och -skolor inom utbildningsvetenskap

Publicerad

Sex forskare och två forskarskolor vid Göteborgs universitet får dela på knappt 54 miljoner kronor i 2018 års utdelning från Vetenskapsrådet inom utbildningsvetenskap.

Göteborgs universitet får störst del av de totalt utdelade medlen, motsvarande 28 procent av 196 miljoner kronor. Fem av åtta beviljade bidrag, inklusive en av de två forskarskolorna, tillfaller projekt vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Största enskilda forskningsbidrag, knappt 6 miljoner kronor, får Elisabet Öhrn, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, för projektet Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden.

Åke Ingerman, dekan vid fakulteten, tycker att det är glädjande att även övriga fakulteter får bidrag i den utbildningsvetenskapliga utlysningen:

– Det visar på bredden inom det utbildningsvetenskapliga fältet, säger han.

Två av de beviljade forskningsbidragen plus en av forskarskolorna är knutna till institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP.
– Den didaktiska forskningen får nu ett historiskt genombrott vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, den tar ett tydligt steg framåt och har nu mycket goda möjligheter att utvecklas.

Utvecklingsprojekt bär frukt

Detta förstärks av att Skolforskningsinstitutets beviljande av forskningsbidrag tidigare i veckan gav mycket god tilldelning till just IDPP.

– Institutionen har medvetet arbetat med utvecklingsprojekt i skärningspunkten mellan utbildning och forskning. Det har gynnat utbildningarna och det har använts som grund i forskningsansökningar, vilket nu bär frukt. Ett resultat av det kollegiala arbetet är att bland de forskare vid IDPP som nu beviljats forskningsmedel finns även en lektor, en junior forskare, säger Åke Ingerman.

Han står själv som huvudsökande och vetenskaplig ledare för en av forskarskolorna som nu beviljas 12 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Forskarskolan riktar sig mot mellanårens klassrumsundervisning i svenska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Studierna siktar mot licentiatexamen, bedrivs på halvfart och riktar sig till studerande vid Göteborgs och Karlstads universitet.

Den andra forskarskolan som beviljas medel är ett nationellt samarbete mellan Högskolan för design och konsthantverk, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Konstfack och Stockholms universitet. Det handlar om en forskarskola för bild- och slöjdpedagogik som får 10,7 miljoner kronor för att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur inom bild och slöjd. Det ska bland annat ske genom att undersöka hur digitala resurser medverkar i lärande och undervisning.  

Projektbidrag

Anne Dragemark Oscarson, universitetslektor, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Att utveckla summativ bedömarkompetens: En longitudinell studie av språklärarstudenter och nyexaminerade språklärare
4 487 143 kronor

Thomas Hillman, docent, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Sociala dimensioner av kompetensutveckling i nätverkssamhällen
5 944 425 kronor

Beniamin Knutsson, docent, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Utbildning för hållbar utveckling i en ojämlik värld: Populationer, kunskap(er) och livsstilar
5 973 505 kronor

Tommaso Milani, professor, institutionen för svenska språket
Medborgar- och demokratifostran för vuxna nyanlända migranter? En policy-etnografisk studie av samhällsorientering i tre storstadskommuner
5 899 111 kronor

Jakob Åsberg Johnels, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Att läsa av ansikten och ord hos skolbarn med och utan dyslexi
2 777 058 kronor

Elisabet Öhrn, professor, institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden
5 991 000 kronor

Forskarskolor

Nationell forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik
10 695 593 kronor

En ämnesdidaktisk forskarskola om hållbar utveckling och klassrumsundervisning i mellanårens svenska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen
11 996 658 kronor