Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

4,9 miljoner från FORTE till GPCC för forskning om personcentrerad vård och rehabilitering vid stressyndrom

Publicerad

Andreas Fors

Andreas Fors, forskarassistent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård - GPCC, har erhållit anslag på 4,9 miljoner fördelat över tre år från Forte.


Psykiska sjukdomar och smärttillstånd är de vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivningar i Sverige. Forskningen som Forte nu satsar på ska bidra till ökad kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av dessa typer av besvär.

Andreas Fors projekt tilldelas nästan fem miljoner kronor de närmsta tre åren. Projektet engagerar en rad andra forskare inom flera institutioner vid Sahlgrenska akademin, och kommer att genomföras i samarbete med Västra Götalandsregionen och Institutet för stressmedicin.

– Anslaget innebär att vi bryter ny mark och får möjlighet att fullt ut föra in den personcentrerade vården i ett digitalt format. Det är också nytt för oss att projektet helt görs i samarbete med primärvården, eftersom flera av våra tidigare studier inom GPCC genomförts via slutenvården. Forskning inom primärvården är generellt sett också underdimensionerad, säger Andreas Fors.

En ny plattform för kommunikation

Inom projektet kommer ett hundratal personer som är sjukskrivna för stressreaktion eller utmattningssyndrom att ges tillgång till en ny webbaserad plattform, där de själva kan rapportera sina symtom och sin dagsform och kommunicera med vem de vill om sin hälsa – i detta fall är särskilt kommunikationen med arbetsgivaren central. Ytterligare ett hundratal personer med stressreaktion eller utmattningssyndrom som får det konventionella bemötandet från vård och arbetsgivare ska ingå i studien som kontrollgrupp.

– Tanken är att den digitala plattformen ska vara inspirerande och attraktiv att använda. Den ska underlätta mer informella kontakter med både vården och arbetsgivaren, öka självtilliten hos de som använder den, och ge möjlighet till kommunikation med många aktörer, säger Andreas Fors.

FAKTA OM PROJEKTET:

Forte har tilldelat 4,9 miljoner till projektet ”Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården”.

Huvudsökande är Andreas Fors, forskarassistent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, GPCC och FoU ledare på FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Medsökande är professor Inger Ekman, universitetslektor Lilas Ali, postdoc Hanna Gyllensten och doktorand Elin Blanck vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, seniorprofessor Karl Swedberg vid institutionen för medicin, professor Jan Törnell vid institutionen för neurovetenskap, samt professor Ingibjörg Jonsdottir och med dr Kristina Glise vid institutet för stressmedicin.

Projektet utvärderar personcentrerad vård inom ramen för e-Hälsa och förväntas bland annat ge ökad kunskap om vilka strategier som främjar självtillit, minskar sjukskrivning och risk för återinsjuknande hos människor med utmattningssyndrom.

Projektet är ett av sex som beviljats medel av Forte för forskning om rehabilitering vid sjukskrivning.

Läs mer på Fortes hemsida.