Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

478 miljoner till forskning vid Göteborgs universitet från VR

Publicerad

Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg.Under hösten har Vetenskapsrådet fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom en rad ämnesområden. Drygt 478 miljoner kronor går till forskning vid Göteborgs universitet.

Varje år stöder Vetenskapsrådet svensk forskning med mer än sex miljarder kronor. Utlysningar inom Humaniora och samhällsvetenskap, natur- och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin och hälsa, samt konstnärlig forskning är årligt återkommande och beslut meddelas traditionsenligt varje höst.

I år toppar Göteborgs universitet listan över beviljade belopp per lärosäte inom två ämnesområden. Såväl humaniora och samhällsvetenskap som utbildningsvetenskap får störst andel av de utdelade medlen, 156 miljoner kronor (21 procent) respektive 54 miljoner kronor (27 procent). För utbildningsvetenskap är det en kraftig ökning jämfört med året innan då motsvarande siffra var 10 procent.

När det gäller medicin och hälsa placerar sig Göteborgs universitet på en tredje plats, inte långt från tvåan Lunds universitet, med 16 procent, eller 190 miljoner kronor av hela utdelningen. Det är i stort sett samma andel som i fjol.

För forskning inom natur- och teknikvetenskap blev det precis som förra året en åttonde placering, med 5 procent eller 54 miljoner kronor av de utdelade medlen. Inom den konstnärliga forskningen tillfaller 5 miljoner kronor (19 procent) Göteborgs universitet.

− Det är alltid svårt att dra slutsatser om beviljandegrad eftersom det är ett komplext system med många variabler. Men årets siffror är glädjande och förhoppningsvis fortsätter utvecklingen att vara positiv även framöver, säger Sigrídur Beck, gruppledare och forskningsrådgivare vid Göteborgs universitet.

Tabell över beviljade medel totalt och till Göteborgs universitet inom olika ämnesområden 2014–2018. Källa: Vetenskaprådet.Tabell över beviljade medel totalt och till Göteborgs universitet inom olika ämnesområden 2014–2018. Endast fria projektbidrag, projektbidrag unga, etableringsbidrag, fria miljöbidrag (NT, HS) och bidrag till anställning halvtid klinisk miljö (MH). Källa: Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har också fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljöer inom migration och integration. Nästan 18 miljoner kronor (25 procent av de tilldelade medlen) går till en forskningsmiljö vid Göteborgs universitet.