Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

4,6 Mkr till Maureen McKelvey från Riksbankens Jubileumsfond för forskning om samverkan

Publicerad

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har gett Handelshögskolan ett stort anslag för forskningsprogrammet Samverkan mellan universiteten och näringslivet: en studie av Chalmers samverkan med den globala industrin.

Programmet är en del av satsningen "Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning", skapad av Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet.

Projektet kommer att kritiskt analysera interaktionen mellan universitet och näringsliv, genom studiefallet Chalmers. Forskningsfrågorna behandlar hur ny kunskap och nya kunskapsnätverk utvecklas genom samarbeten, samt dess långsiktiga effekter. Maureen McKelvys forskningsstrategi är en detaljerad longitudinell studie av Chalmers Tekniska Högskola mellan åren 2000 och 2015. Vidare studeras tre industrisektorer som interagerar med Chalmers, nämligen en hightech genom nanoteknologi, en mediumtech genom reglerteknik/logistik och en lowtech genom idrottsmaterial. Chalmers är ett specialfall i Sverige genom att vara internationellt ledande, vilket gör det möjligt att genomföra internationella jämförelser och att reflektera över dess roll i den svenska kunskapsekonomin.

Professor Maureen McKelvey är ansvarig för forskningsprogrammet. Andra forskare som deltar är Olof Zaring, Daniel Ljungberg och Evangelos Bourelos.