Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

4,5 mnkr tilldelas Göteborgs universitet för att utbilda fler kulturskolepedagoger

Publicerad

Göteborgs universitet är ett av de sex lärosäten som får medel för att utbilda fler lärare till kulturskolan. Satsningen är en del i regeringens nationella strategi för kulturskolan som syftar till att fler barn och unga i Sverige ska få tillgång till kulturskolan.

- Konstnärliga fakulteten kommer nu att, tillsammans med utbildningsvetenskapliga och humanistiska fakulteten, att arbeta fram ett kurspaket med relevans för en inkluderande kulturskola, säger Petra Frank, prefekt på Högskolan för scen och musik.

När satsningen är fullt utbyggd kan de särskilda medlen komma att motsvara totalt 150-200 utbildningsplatser per år för hela landet. Satsningen innebär bland annat bättre information om befintliga utbildningsvägar, fler utbildningsplatser, fortbildningsinsatser och utvecklingsmedel till vissa lärosäten för att ta fram utbildningar med relevans för kulturskolan.
Kurser för verksamma konstnärer

- Kulturskolan har ju sin grund i en verksamhet riktad oftast mot musik, men verksamheten behöver breddas med fler konstuttryck för att öka inkluderingen av barn och unga. De förslag på kurser som vi skisserat är tänkta att i olika omfattning vara relevanta för verksamma konstnärer. Kurserna kommer att inriktas mot konstnärligt arbete, både i det egna uttrycket och i tvärkonstnärligt arbete, didaktik och pedagogik riktad mot kulturskolan samt barn- och ungdomskultur, säger Petra Frank.

Övriga lärosäten som tilldelas medel är Lunds universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Stockholms konstnärliga högskola samt Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Läs mer om satsningen på Regeringens webbplats.