Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

3,45 miljoner från Vetenskapsrådet till nytt GPCC-projekt med personcentrerad e-hälsa i hemmet

Publicerad

E-hälsa

Vetenskapsrådet har beviljat GPCCs centrumföreståndare Inger Ekman ett anslag på 3.45 milj kr över tre år för ett projekt som utvärderar personcentrerad vård i hemmet med hjälp av en e-hälsoplattform. Projektet kallas Personcentrerad vård i hemmet: att växla till effektivare preventiv vård, men förkortas gPCC at home.

- Personcentrerad vård är ju en handlingsetik som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Vi har sett att denna relation är möjlig att utveckla också vid till exempel telefonsamtal, förklarar Inger Ekman. Många med långvariga sjukdomar behöver mer stöd i sitt hem och vi vill undersöka hur vi ytterligare kan utveckla ett personcentrerat arbetssätt genom ett digitalt stöd.

Bygger på tidigare studie med goda resultat

gPCC at home bygger alltså på ett tidigare projekt där personcentrerad vård (PCV) i hemmet via telefonkontakt med specialistsjuksköterska visade sig ha god effekt för patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungssjukdom) och/eller kronisk hjärtsvikt. Det projektet ledde till högre självtillit och minskat antal besök i primärvård och sjukhusvård.

Patienterna slumpas till interventions- eller kontrollgrupp

I gPCC at home kommer patienter som fått diagnosen KOL och/eller kronisk hjärtsvikt vid besök i primärvården kontaktas och slumpas till en grupp som får PCV utöver fortsatta kontroller som tidigare eller till en kontrollgrupp som fortsätter vanlig vård och uppföljning. En specialistutbildad sjuksköterska kontaktar varje patient i PCV gruppen och tillsammans formulerar de patientens personliga hälsoplan, vilken görs via en e-hälsoplattform som utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med patient- och närståenderepresentanter och professionella inom hälso- och sjukvård som till exempel sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare.

E-hälsoplattformen innebär en rad möjligheter för patienten

• Stöd-nätverk där patienten själv bjuder in de hälsoprofessionella, familjemedlemmar, vänner, andra med samma diagnos eller andra som hen vill kommunicera med. Tillförlitliga länkar med information om tillståndet, relevanta stödgrupper i sociala medier samt den egna journalen på 1177 kommer också att finnas med här.
• Högre grad av tillit till sin egen förmåga och egenvård. En personlig hälsoplan formuleras tillsammans av sjuksköterska och patient men patienten ansvarar för den, uppdaterar, reviderar, lägger in eventuella tidbokningar etc.
• Hälsomonitorering. Symtom utvecklas ofta långsamt över tid vilket gör att försämringen kan komma oväntat. I hälsoplattformen kan olika parametrar som har betydelse för en sådan försämring som t.ex. grad av andfåddhet, sömnsvårigheter m.m. skattas och följas som grafer över tid.
• Professionellt stöd. Specialistutbildade sjuksköterskor kan kontaktas och ge vägledning och råd. De hjälper också till att förmedla kontakt med andra relevanta professioner som t.ex. fysioterapeut, dietist eller läkare.

Övriga forskare som ingår i gruppen som beviljats medel är Andreas Fors, Lilas Ali, Elin Blanck, Hanna Gyllensten, Michael Fu, Karl Swedberg och Anders Ullman.