Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

34 miljoner från Vetenskapsrådet till utbildningsvetenskap

Publicerad

Två forskarskolor och två forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har tilldelats drygt 34 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap.

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag och forskarskolor i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Totalt inkom 281 ansökningar, varav 255 ansökningar gällde projektbidrag och 26 forskarskolor. 37 ansökningar inom projektbidrag har sedan beviljats bidrag och nio inom forskarskolor. Totalsumman som beviljats är 340 mnkr.

– Beviljandegraden för projektbidrag är i år betydligt högre än föregående år, 15 procent jämfört med nio procent 2016. Årets budget var lite större, men framförallt beror den högre beviljandegraden på att vi infört ett maxbelopp om 1,5 miljoner per år under som längst fyra år. Det har funnits ett stort antal aktuella forskningsprojekt som har tillräckligt hög kvalitet för att få finansiering, men som ändå inte fått det eftersom vi inte haft tillräckligt med medel. Nu kan fler forskare få bidrag, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap.

Forskare och forskarskolor vid Göteborgs universitet som får bidrag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap 2017:

Projektbidrag:

Dean Barker
Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser
5 900 000 kronor

Peter Korp
Diskurser om kropp, hälsa och vikt bland lärare i idrott och hälsa
4 500 000 kronor

Forskarskolor:

Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogiska institutioner (ReCEC)
Koordinator: Niklas Pramling
11 600 000 kronor

Forskarskolan kvantitativa forskningsmetoder i utbildningsvetenskaplig forskning
Koordinator: Monica Rosén
11 900 000 kronor