Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

27 miljoner kronor till praktiknära skolforskning

Publicerad

Skolforskningsinstitutet har beviljat sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning, varav fyra är knutna till Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Sammantaget fördelas knappt 27 miljoner kronor till de sju projekten över en period på tre år.

– Det är ett styrkebesked för vår kompetens inom praktiknära skolforskning med fyra av sju beviljade projekt. Det här är ett viktigt arbete för oss och för skolans utveckling, säger Åke Ingerman, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Tre av de fyra projekten är knutna till institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP.

– Skolforskningsinstitutets beviljande av tre projektbidrag till IDPP är verkligen fantastiskt roligt. På så sätt vidgas våra förutsättningar avsevärt att bidra till kunskapsutvecklingen inom matematik-, samhällskunskaps- och etikdidaktik vilket är viktigt för såväl skolans som lärarutbildningens utveckling. De senaste årens interna satsning på forskningsinriktade utvecklingsprojekt förefaller ha burit frukt, säger Christina Osbeck, prefekt vid IDPP.

Projekt vid Göteborgs universitet som har beviljats medel:
*DUTTA – DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter
Forskningsledare: Camilla Björklund, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

* Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång
Forskningsledare: Angelika Kullberg, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession

* Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap? Ett projekt
som prövar ett variationsteoretiskt undervisningsupplägg för
att utveckla elevernas kritiska tänkande i grundskolans
samhällskunskap

Forskningsledare: Kristoffer Larsson, universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession

* Att skärpa den etiska blicken och rösten –
En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter

Forskningsledare: Christina Osbeck, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession

– Inom den etikdidaktiska gruppen gläds vi särskilt över möjligheten att kunna ta insikter vidare från såväl pågående skolsamarbete som vårt av Vetenskapsrådet finansierade EthiCo-projekt. Att göra detta tillsammans med svenskdidaktiska kollegor där just möjligheter och svårigheter med en skönlitteraturbaserad undervisning undersöks känns extra spännande, säger Christina Osbeck.