Länkstig

260 studenter fick testa sina kunskaper i företagsspel

Publicerad

Under tre intensiva dagar fick drygt 260 förstaårsstudenter på Ekonomie kandidatprogrammet möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i företagsekonomi i praktiken. Genom företagsspelet The Blue Connection fick studenterna nya insikter om hur det är att genomföra förändringsarbete och utmaningarna med att få alla delar i en organisation att samspela.

I företagsspelet The Blue Connection fick studenterna genomföra förändringsarbete för att ställa om ett företag som arbetar efter en traditionell affärsmodell till att använda en mer hållbar cirkulär affärsmodell. Hela spelet genomfördes via Zoom och utan tekniska problem.

skärmbild av spelet The Blue Connection

De drygt 260 studenterna delades in i fyra grupper och en lärare var ansvarig för respektive grupp. Under de tre speldagarna hade man löpande avstämningar inom de olika delgrupperna och även gemensamma instruktioner i helgrupp. I lag om fyra tävlade studenterna mot varandra om att skapa den högsta vinsten. Till skillnad från många andra spel på marknaden är vinsten i the Blue Connection starkt knuten till ett hållbarhetsindex. Det innebär att för att kunna skapa en god vinst måste studenterna ta hänsyn till sitt företags hållbarhetsavtryck.

Vad tyckte studenterna?

— Spelet ger både en chans att testa sina kunskaper i praktiken, vilket ger insikter i att allt inte funkar som det var tänkt i teorin. Ibland saknas underlag för att göra exakt rätt teori, och då får man utgå ifrån det man faktiskt vet. Å andra sidan kan man ibland tro sig veta nästan allt, men ändå går det inte som man tänkt, skriver en grupp i sina reflektioner.

Företagsspelet tränar förmågan att hantera osäkerhet och att samarbeta

Affärsspelet innehåller många moment av osäkerhet där studenterna måste ta till sig och sortera stora mängder med information. Om du tar beslut om en variabel påverkar det många andra genom komplexa samband.

— I början tyckte de flesta studenter att instruktionerna var oklara, och det är ju precis så det är i verkliga organisationer. Det finns ingen instruktionsbok eller ett rätt sätt att genomföra förändringar, säger Rebecka Arman som är lärare på kursen.

Lärarna på kursen vittnar om att det är ett helt annat sätt undervisa eftersom studenterna kastas ut i ovisshet och tvingas testa och analysera sig fram på egen hand. Och hur gick det då?

— Det vi såg var att studenterna samarbetade mycket väl med sina gruppkamrater och tog besluten tillsammans, diskuterade och skaffade sig överblick gemensamt, trots att alla jobbade på distans, berättar Rebecka Arman.

Lärorikt och engagerande både för studenter och lärare

Lagarbete och teknikens möjligheter är saker som uppmärksammas av lärarna i koppling till både företagsspelet och den kurs som spelet ingår i.

— Med viss nervositet såg vi fram emot premiäromgången för denna kurs för våra förstaårsstudenter. Kändes verkligen som att lagarbetet både hos studenterna, i sina respektive företagsledningar, och hos oss lärare fungerade över förväntan. Lärorik, engagerande och inte minst rolig avslutning på ett annorlunda läsår, berättar Johan Åkesson som är lärare på kursen.

Och om den digitala tekniken.

— Detta hade aldrig gått att genomföra för fem år sedan. Det är fantastiskt vilka möjligheter den tekniska utvecklingen skapar och samtidigt är det viktigt att vi lär oss använda tekniken på rätt sätt och vid rätt tillfällen när vi återgår till mer vanliga omständigheter, säger Viktor Elliot som är en av de medverkande lärarna.