Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

24 miljoner till forskning om hållbar samhällsbyggnad

Publicerad

Hus i Göteborg.Forskningsrådet Formas har beslutat om forskningsbidrag inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. 24 miljoner kronor går till forskare vid Göteborgs universitet som ska bidra till att få fram kunskap och möjliga lösningar för ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Av totalt 104 ansökningar har 17 forskningsprojekt beviljats bidrag, varav tre vid Göteborgs universitet. De handlar om urban luftkvalitet, renovering av miljonprogram och hållbar kustutveckling.

Forskningsprojekten får finansiering i tre år. Gemensamt för projekten är att de fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet.

Även sju ansökningar om synteser, det vill säga sammanställningar som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor, får pengar av Formas. Den gemensamma nämnaren för projekten är att ta reda på vad vi vet idag och vad vi behöver ta reda på för att skapa hållbara samhällen. Vid Göteborgs universitet beviljades en ansökan om vattenförsörjning.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar från Göteborgs universitet som beviljats bidrag av Formas inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Forskningsprojekt

Håkan Pleijel, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap
Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner
8 992 000 SEK

Håkan Thörn, professor, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram?
6 636 201 SEK

Sebastian Linke, docent, institutionen för globala studier
Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige
6 902 328

Syntesprojekt

Roland Barthel, professor, institutionen för geovetenskaper
Trygg och hållbar grundvattenbaserad vattenförsörjning i Sveriges städer och på landsbygden
1 464 475 SEK

Fakta om forskningsprogrammet:
Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen och andra nationella mål inom samhällsbyggnadsområdet. Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta, befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram. Programmet startade 2017 och ska pågå i 10 år.