Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

2,2 miljoner till forskning om styrning av komplexa företagsrelationer

Publicerad

I takt med att vertikalt integrerade företag utvecklas till organisation som bygger på samarbeten och relationer med andra företag skapas nya behov av interorganisatorisk styrning.

Hur  påverkar styrningen av vissa aktiviteter andra aktiviteter? Hur påverkar interna styrsystems utformning och användning de interorganisatoriska styrsystemen? Det är några av de frågor som forskare från Företagsekonomiska institutionen, Jönköping International Business School och Sabanci University ska studera i ett projekt som beviljats 2,2 miljoner från Torsten Söderbergs stiftelse.

I detta sammanhang innebär styrning att utveckla vissa typer av relationer och utbyten med hjälp av olika metoder och tekniker som tillsammans utgör ett styrningssystem. Interorganisatorisk styrning är av stor betydelse för de flesta företag och karaktäriseras av hög grad av komplexitet, något som tidigare studier inte tagit hänsyn till. Det övergripande syftet för projektet är att skapa större förståelse för styrning av interorganisatoriska relationer.

Genom intervjubaserade fallstudier av interorganisatoriska relationer kommer forskarna att besvara frågor som:

  • Hur påverkar styrning av vissa aktiviteter styrning av andra aktiviteter inom komplexa, flerdimensionella interorganisatoriska relationer?
  • Hur påverkar utformning och användning av interna styrningssystem de interorganisatoriska styrningssystemen och vice versa?
  • Viken roll spelar institutionell dualitet vid styrning av internationella interorganisatoriska relationer?

Medverkande forskare
Henrik Agndal och Ala Pazirandeh, Företagsekonomiska institutionen
Zehra Sayed, Jönköping International Business School
Ulf Nilsson, Sabanci University i Turkiet

Kontaktperson: Henrik Agndal, henrik.agndal@handels.gu.se