Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

1,9 miljoner till forskning om osäkerhet i externredovisning

Publicerad

Docent Jan Marton har beviljats 1,9 miljoner kr från Torsten Söderbergs Stiftelse för forskning om osäkerhet i redovisning.

Osäkerhet i redovisade siffror kan göra att investerare inte har så stor nytta av redovisningen, vilket kan medföra att kapitalmarknader fungerar sämre. Det finns flera orsaker till att osäkerhet i redovisning har blivit viktigare under senare år, inklusive internationalisering av kapitalmarknader, införandet av internationella redovisningsstandarder, finansiella kriser och ökad betoning av hittills oreglerade områden som miljöredovisning.

I projektet kommer Jan Marton att fokusera på orsaker till osäkerhet i redovisning samt på åtgärder som kan vidtas för att reducera osäkerhet. När det gäller orsaker studeras vilka poster i resultat- och balansräkning som uppvisar hög osäkerhet. När det gäller åtgärder studeras framförallt kompletterande upplysningar, och den roll som förtroende för företag och deras ledningar kan ha för att minska osäkerhet.

Resultat från forskningsprojektet kommer att kunna ge vägledning för redovisningens normsättare, redovisande företag och användare av redovisning på kapitalmarknaden.