Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

189 Mkr från Vetenskapsrådet till forskning vid Göteborgs universitet

Publicerad

52 forskare vid Göteborgs universitet får forskningsmedel enligt de beslut Vetenskapsrådet under måndagen tillkännagav för de stora utlysningarna 2013 inom områdena medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap.

Av de 1 531 ansökningar som kom in inom området medicin och hälsa har 235 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 15 procent. 32 av de 235 beviljade bidragen går till Göteborgs universitet.
Karolinska Institutet och Lunds universitet placerar sig före Göteborgs universitet vad gäller totalbeloppet beviljade medel.

De största enskilda bidraget till Göteborgs universitet är ett ”Projektbidrag – unga forskare” på 10 Mkr till Helena Carén, institutionen för biomedicin, för projektet Epigenomets roll i tumörutveckling och tumöråterfall.

På sjätte plats

Av de 2 028 ansökningar som kom in inom området naturvetenskap och teknikvetenskap har 303 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 14,9 procent. 20 av de 303 bidragen går till Göteborgs universitet som placerar sig på sjätte plats i landet vad gäller mängden beviljade medel.

Det största enskilda bidraget till Göteborgs universitet, ett "Projektbidrag - unga forskare", går till Erik Thomson, institutionen för kemi och molekylärbiologi. Han får 4,3 Mkr för projektet Ice nucleation in changing Nordic and Arctic environments.

Utöver 189 Mkr till de båda nämnda områdena medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 13 ”Projektbidrag – statistik i empiriska vetenskaper” samt sju ”Rambidrag och forskarskola inom SIMSAM (Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical sciences)".

Rebecka Jörnsten,institutionen för matematiska vetenskaper, får bidrag i den förstnämnda kategorin, Hon får 5,06 Mkr för projektet Network modeling for large-scale human cancer studies: data integration, validation and multiresolution networks.

Annika Rosengren, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin, får bidrag inom den senare kategorin. Hon får ett rambidrag på 18,27 Mkr för projektet GOCARTS – Gothenburgh CArdiovascular RegisTry Studies. Kardiovaskulära registerstudier i Göteborg.