Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

156 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap från VR

Publicerad

Göteborgs universitet är det lärosäte som beviljas mest forskningsmedel när Vetenskapsrådet (VR) fattat beslut i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Drygt 156 miljoner kronor går till projektbidrag och bidrag till forskningsmiljöer vid Göteborgs universitet.

Av totalt 1 078 inkomna ansökningar har 138 projekt beviljats bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 13 procent. Sammanlagt har nästan 730 miljoner kronor för bidragsperioden 2018–2024 fördelats, varav 156 miljoner (21 procent) tillfaller 3 forskningsmiljöer och 23 forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Flest bidrag går till statsvetenskapliga institutionen där sex forskare får dela på nära 39 miljoner kronor.

− Som prefekt är jag stolt och glad. Det här är ytterligare ett bevis på att vi är en av de ledande institutionerna inom statsvetenskap i Europa, säger prefekt Mikael Gilljam.

Mest pengar bland statsvetarna får professor Daniel Naurin, 15,8 miljoner kronor till forskningsmiljön Ett oberoende rättsväsende under press? Uppbyggnad av en infrastruktur för multidisciplinär forskning om EU-domstolen.

Samarbete mellan forskare i latin och filosofihistoria

Det enskilt största bidraget till Göteborgs universitet går till Christina Thomsen Thörnqvist, professor i latin. Hon får 17,8 miljoner kronor för forskningsmiljön En lucka i vårt vetande: Den medeltida aristoteliska logiken 1240−1360.

− Anslaget ger oss en fantastisk möjlighet att bygga vidare på den internationella forskningsmiljö i klassiska språk och filosofihistoria som vuxit fram vid Göteborgs universitet det senaste decenniet, säger Christina Thomsen Thörnqvist.

Institutionen för kulturvetenskaper får också god utdelning, nära 27 miljoner kronor. Även här är det en forskningsmiljö som tar hem det största bidraget. 13,6 miljoner går till docent Mia Liinasons Globala transformationer. En forskningsmiljö om genus, sexualitet, transnationella gemenskaper och teknokulturella assemblage.

− Vi är glada för att vi ytterligare stärker oss som en ledande miljö för genusforskning, säger prefekt Mats Björkin.

Forskningsmiljö om migration och integration

VR har också fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljöer inom migration och integration. Av 38 ansökningar har 4 fått medel, varav ett vid Göteborgs universitet.

Nästan 18 miljoner tillfaller docent Andrea Spehar och forskningsmiljön Refugee Migration and Cities: Social Institutions, Political Governance and Integration in Jordan, Turkey and Sweden (SIPGI).

– Detta anslag ger oss en bra förutsättning att skapa långsiktighet samt ytterligare stimulera tvärvetenskapliga och ämnesövergripande samarbetena inom migrationsrelaterad forskning på Göteborgs universitet och internationellt, säger Andrea Spehar, föreståndare för Centrum för Global Migration (CGM), vid Göteborgs universitet.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar från Göteborgs universitet som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap samt till forskningsmiljö inom migration och integration. För en fullständig redovisning se www.vr.se.

Bidrag till forskningsmiljö

Mia Liinason, docent, institutionen för kulturvetenskaper
Globala transformationer. En forskningsmiljö om genus, sexualitet, transnationella gemenskaper och teknokulturella assemblage
13 600 000 kronor

Daniel Naurin, professor, statsvetenskapliga institutionen
Ett oberoende rättsväsende under press? Uppbyggnad av en infrastruktur för multidisciplinär forskning om EU-domstolen.
15 780 000 kronor

Christina Thomsen Thörnqvist, professor, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
En lucka i vårt vetande: Den medeltida aristoteliska logiken 1240–1360
17 840 000 kronor

Projektbidrag, digitalisering kulturarv

Astrid von Rosen, universitetslektor, institutionen för kulturvetenskaper
Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000
13 061 000 kronor

Projektbidrag, jämlika villkor

Mikael Baaz, docent, juridiska institutionen
Folkmord, ”gendercide” och motstånd
5 440 000 kronor

Klas Rönnbäck, docent, institutionen för ekonomi och samhälle
Omkastade eller persistenta rikedomar? Institutioner och ojämlikhet i rikedomar i en karibisk plantageekonomi, 1750-tal till 1917
5 628 000 kronor

Katarzyna Wojnicka, post-doc, Centrum för Europaforskning, CERGU
Europeiska papparättsrörelser: diskurs och politik avseende (o)jämställdhet mellan könen
3 497 000 kronor

Projektbidrag

Helene Castenbrandt, forskare, institutionen för historiska studier
Varför långtidssjukskrivning? Kontinuitet och förändring under 1900-talet
5 488 000 kronor

Andrea Castro, professor, institutionen för språk och litteraturer
Konservativa sinnen: Litterära föreställningar och pressen i 1800-talets Latinamerika
4 098 000 kronor

Joel Duncan, fil dr, enheten för akademiskt språk
Bilens poetik: Experimentell amerikansk poesi och dess teknologi
2 406 000 kronor

Christine Hansen, fil dr, institutionen för historiska studier
Föremål för kultur och vetenskap
5 988 000 kronor

Johan Järlehed, docent, institutionen för språk och litteraturer
Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg
5 760 000 kronor

Andrej Kokkonen, universitetslektor, statsvetenskapliga institutionen
Delade demokratier? Affektiv politisk polarisering i Europa.
5 200 00 kronor

Olof Larsson, post-doc, statsvetenskapliga institutionen
Regelbrott som hot mot internationellt kollektivt handlande
3 950 000 kronor

Johan Ling, professor, institutionen för historiska studier
Hällristningar och maritim interaktion i atlantiska Europa
5 300 000 kronor

Staffan Lundén, post-doc, institutionen för kulturvård
Att hantera svåra kulturarv. En jämförande studie av Beninutställningar i Nigeria, Storbritannien, Tyskland och USA.
4 014 000 kronor

Sebastian Lundmark, forskare, SOM-institutet
Ett projekt för utvecklandet av nya interventioner för att minska svarsbortfallet i frågeundersökningar bland invandrare, socialt utsatta grupper, och bland personer som bor i utanförskapsområden.
3 000 000 kronor

Anna Lührmann, universitetslektor, statsvetenskapliga institutionen
Autokratisering: Demokratins samtida utmaning
4 600 000 kronor

Per-Erik Milam, forskare, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Förlåtelsens gränser
2 235 000 kronor

Anna Nordenstam, docent, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Feministiska svenska tecknade serier som medium för politisk aktivism och kritik
3 870 000 kronor

Anna Persson, docent, statsvetenskapliga institutionen
Idéernas makt: Nya perspektiv på staters kapacitet och tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter i unga demokratier
4 300 000 kronor

Jon Pierre, professor, statsvetenskapliga institutionen
Styrning för kollektivt handlande; fallet antibiotikapolicy i Europa
5 000 000 kronor

Oksana Shmulyar Gréen, universitetslektor, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Var hör jag till och vilka bryr jag mig om? Upplevelser av mobilitet, omsorgsrelationer och tillhörighet bland barn till östeuropeiska EU arbetskraftsmigranter i Sverige
4 250 000 kronor

Johan Söderberg, universitetslektor, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Riskhantering i medborgarforskning: Icke-auktoriserad missbruksbehandling med Ibogaine
2 000 000 kronor

Nina Tahmasebi, forskare, institutionen för svenska språket och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Mot automatiska metoder för att upptäcka språkförändring
5 960 000 kronor

Michelle Waldispühl, universitetslektor, institutionen för språk och litteraturer
Många sätt att stava rätt: Variation och språkkontakt i medeltida personnamn
3 793 311 kronor

Bidrag till forskningsmiljö migration och integration

Andrea Spehar, docent, institutionen för globala studier
Refugee Migration and Cities: Social Institutions, Political Governance and Integration in Jordan, Turkey and Sweden (SIPGI)
17 660 000 kronor