Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

14 meter högt konstverk sätter fokus på biologisk mångfald

Publicerad

En 14 meter hög väv föreställande ett sydeuropeiskt stäppgräs pryder atriumgården i Pedagogens B-hus sedan mitten av augusti. Det är en del av ett pågående forskningsprojekt om hur intresset för biologisk mångfald kan ökas, både bland blivande lärare och bland deras elever.

Bild på konstverket.

Dawn Sanders, docent i biologididaktik vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, leder det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Bortom Plant Blindness: Att se växternas betydelse för en hållbar värld sedan ett par år.

– Ett av våra större resultat visar att ”växtblindheten” hos blivande lärare i Sverige är mycket mindre omfattande än vad som framkommit i motsvarande studier om blivande lärare och deras elever i USA.

Bidrar till perspektivskifte

Tidigare forskning har visat att oförmågan att uppmärksamma växterna i omgivningen är en utbredd företeelse, inte minst för den urbaniserade människan.

– Vårt projekt visar att multimodala och sensoriska upplevelser i konstruerade naturmiljöer och botaniska trädgårdar bidrar till ett perspektivskifte så att växterna kommer i förgrunden och inte reduceras till en förskönande fond, säger Dawn Sanders.

– Vi har utvecklat pedagogiska verktyg. Det handlar om nya sätt att se, om att ställa nya snabba frågor och om att erbjuda spännande berättande historier om plantor. Allt detta sammantaget stammar ur frågan ”Vart kan en enda växt ta dig?”.

Bild på Dawn Sanders och Mark Wilson.
Dawn Sanders och Mark Wilson.

Historien kring den avbildade plantan på den 14 meter höga väven kan tjäna som exempel på det senare. Det handlar alltså om det halvmeterhöga sydeuropeiska stäppgräset Stipa pennata som växt isolerat i över 3000 år på en liten bit mark i Sverige, motsvarande på en fotbollsplans storlek. Hur det har hamnat där är höljt i dunkel. Och frågan nu är hur ska det kunna räddas för framtiden i Sverige?

Symposium i november

Det är konstnärerna Bryndís Snæbjörnsdóttir, Iceland Academy of the Arts, och Mark Wilson, University of Cumbria, England, som äger konstverket i B-huset och är konstverkets upphovsmän. De har fortlöpande varit knutna till forskningsprojektet.

Konstverket Searching for Stipa kommer till att börja med hänga i B-husets atriumgård under ett år framåt.

Forskningsprojektet Bortom Plant Blindness: Att se växternas betydelse för en hållbar värld har manifesterats på flera sätt, inte minst på symposier och konferenser. Ett symposium hålls i Göteborg i november 2018, en specialutgåva av den vetenskapliga tidskriften Plants, People, Planet redigeras nu av Dawn Sanders och en bok kommer att publiceras.

Konstverket sätts upp.