Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

118 miljoner till Göteborgs universitet för rekrytering av diabetesforskaren Patrik Rorsman

Publicerad

Vetenskapsrådet har efter ansökan från Göteborgs universitet beslutat stödja rekryteringen av professor Patrik Rorsman som har ägnat sin forskarkarriär åt att hitta sambandet mellan vällevnad och diabetes.Patrik RorsmanVetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att stödja rekryteringen av internationella toppforskare till Sverige. Svenska lärosäten föreslår kandidater och kan ansöka om forskningsmedel i upp till tio år.

Göteborgs universitet har sökt och tilldelas för en period på tio år inalles 118 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för rekrytering av professor Patrik Rorsman.

– Det är väldigt glädjande att Patrik Rorsman valt att återvända till Göteborgs universitet. Det innebär en kraftig förstärkning av universitetets redan framgångsrika forskning inom diabetesområdet och öppnar nya möjligheter att bygga upp en internationellt ledande forskningsmiljö, säger Staffan Edén, vicerektor med ansvar för forskningsfrågor vid Göteborgs universitet i en kommentar.

Insulinfrisättning störs

Patrik Rorsman har 30 års erfarenhet av experimentell diabetesforskning. Just nu följer hans forskargrupp nya rön som visar att en viktig orsak bakom sjukdomen är att kroppens insulinfrisättning störs, och att bristen på insulin förvärras av en överfrisättning av ett annat hormon kallat glukagon.

– Glukagon är kroppens viktigaste blodsockerhöjande hormon, men dess betydelse vid diabetes har inte uppmärksammats tillräckligt, säger Patrik Rorsman

Med anrika University of Oxford som mångårig bas har Patrik Rorsmans forskning fått stort internationellt genomslag, inte minst i vetenskapliga tidskrifter som Nature, Science och Cell.

Tio procent har diabetes

Det uppskattas att uppemot tio procent av befolkningen har diabetes – så många som hälften utan att veta om det – och diabetes är en starkt bidragande orsak till sjuklighet. Diabetes anses vara en vällevnadssjukdom, men diabetiker finns i dag i stor omfattning även i länder som Indien och Kina.

– Kostnaderna för samhällsekonomin är enorma. Bara i Storbritannien, där jag nu är verksam, uppskattas diabetes ligga bakom direkta sjukvårdskostnader på omkring en miljon pund – i timmen, säger Patrik Rorsman som kommer att leda den nyetablerade enheten för metabolisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin.

Rekrytering av framstående forskare

Bidragsformen ”Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare" från Vetenskapsrådet ska göra det möjligt för svenska lärosäten att i större utsträckning än tidigare kunna erbjuda långvarig och tillräcklig finansiering för rekrytering av framstående forskare. Med hjälp av bidraget ska en internationellt framstående forskare kunna flytta sin forskning till det lärosäte som ansöker om medel för rekryteringen.

För mer information: