Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Framtidens högteknologiska arbetsliv

Den framtida arbetsmarknaden kommer att digitaliseras, robotiseras och automatiseras. Det innebär att vissa yrken försvinner och allt fler arbetstillfällen efterfrågas inom specifika områden.

Arbetstillfällen kommer efterfrågas inom den så kallade STEM-sektorn (Science, Technology, Engineering and Mathematics), det vill säga områden som naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik. Med tanke på att arbetsmarknaden är könssegregerad och andelen kvinnor i sektorn är låg, kan detta på längre sikt få betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden i Norden.

Nordiska ministerrådets arbetslivs-, jämställdhets-, utbildnings- och forskningssektorer samt det nordiska samarbetsprogrammet Generation 2030 har därför gett sekretariatet i uppdrag att, inom ramen för NIKK, ta fram ett kunskapsunderlag. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Underlaget ska undersöka hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.

Projektnamn: Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv

Uppdragets mål

  • En nordisk forskningsöversikt över befintlig forskning kring könsbundna studieval inom STEM-området
  • En inventering av konkreta insatser i Norden för att minska könsobalansen inom STEM
  • En analys av inventerade insatser
  • En utblick hur ett urval av andra länder utanför Norden främjar könsbalans inom STEM