Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Demografiska utmaningar i Norden

Förändringar i befolkningsstrukturen som beror på en åldrande befolkning, migration och urbanisering framhålls som något som kommer forma framtidens arbetsliv.

Den demografiska utvecklingen i Norden leder till nya utmaningar och flera av dem påverkas av att villkoren på arbetsmarknaden skiljer sig åt och upprätthåller en ojämställd och könssegregerad arbetsmarknad. Det är därför viktigt att förstå de mest angelägna demografiska utmaningarna ur ett genusperspektiv.

Inom detta projekt inventerar, sammanställer och förmedlar sekretariatet forskning som, kopplad till den demografiska utvecklingen, belyser genusperspektiv på frågor som rör arbetskraftsutbud, omsorgsansvar, välfärdens förutsättningar och regionala skillnader mellan stad och land. Projektet utförs i samverkan med forskare och experter, inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

I kommande publiceringar avser sekretariatet belysa angelägna frågeställningar och perspektiv samt peka på kunskapsluckor.

Projektnamn: Demografiska utmaningar i Norden ur ett genusperspektiv