Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
modell av en hjärna, två personer i bakgrunden
Länkstig

Uppdragsutbildning inom neurovetenskap och psykiatri

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi bedriver en omfattande uppdragsutbildning i samarbete med flera verksamhetsområden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningens syfte

Uppdragsutbildningarna syftar till att ge den studerande fördjupade och vidgade kunskaper och färdigheter inom områdena neurosjukvård, psykiatri och processinriktat ledarskap för att därigenom ge kompetens för ett specialiserat omhändertagande av patienter/funktionshindrade inom de olika verksamheterna samt verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Kursutbud

Kurserna vänder sig i första hand till personal med yrkesexamen på högskolenivå, t.ex. sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, logopeder, audionomer, psykologer, kuratorer och biomedicinska analytiker.

Kursutbudet omfattar drygt 20 olika kurser och varje termin genomförs 3-7 kurser, oftast på kvartsfart. Kurserna omfattar 7,5 eller 15 högskolepoäng, vanligtvis på avancerad nivå.

Planerade kurser - vårterminen 2021

  • Multipel skleros (7,5 hp, MV220)
  • Nordisk avancerad ryggmärgsskaderehabilitering (7,5 hp, MNV249)

Förändring i kursutbudet kan förekomma.

Planerade kurser - höstterminen 2021

  • Akut neurosjukvård (7,5 hp, MNV237)
  • Ortoptisutbildning (60 hp, MNVXXX)
  • Processorienterat ledarskap i förbättringsarbete (15 hp, MNV227)
  • Rehabiliteringsmedicin med fokus personer med neurologiska funktionshinder (7,5 hp MNV234)
  • Stroke - ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv (15 hp, MNV229)

Förändring i kursutbudet kan förekomma. 

Uppdragsutbildning

Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift (full kostnadstäckning). Kostnaden varierar mellan olika kurser beroende på kursens längd och innehåll.

Uppdragsutbildning håller samma höga kvalitet som den ordinarie utbildningen och studenterna får högskolepoäng och studieintyg. 

Fler kontaktuppgifter

Hanna Persson, adj. universitetslektor
Tfn: 070-578 04 28
E-post: hanna.persson@neuro.gu.se

Mats Tullberg, docent, ansvarig för uppdragsutbildningen
E-post: mats.tullberg@neuro.gu.se

Johanna Hall, utbildningsadministratör
Tfn: 031-342 12 29
E-post: johanna.hall@neuro.gu.se

Emelie Eriksson, kommunikatör emelie.eriksson@neuro.gu.se

Marie Eckerström, med dr, utbildningssamordnare marie.eckerstrom@neuro.gu.se