Göteborgs universitet
Bild
huvud i profil på en bakgrund av stiliserade höghus
Illustration: Louise Adermark
Länkstig

Forskarskola i psykiatri

Målet med forskarskolan skall vara att skapa livskraftiga kliniska forskarmiljöer och vetenskapligt mervärde i psykiatrin. Skolan ska främja rekrytering inom de kliniska forskningsområdena, skapa grund för nätverksbyggande, stimulera mångfald och tvärvetenskap samt öka nationell och internationell samverkan.

Det finns för tillfället inte några nya kurser att söka.

Forskarskolan kommer i nuläget inte att starta upp med någon ny omgång.

Tack för visat intresse!

Kursöversikt

Kursöversikt för forskarskolan med start hösten 2020.

Klicka på på nedåtpilen för att se kursinnehåll. Schema och kursplaner fylls på vartefter. Schema finns att ladda ned under respektive kurs. Kursplaner finns till höger.

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

Höstterminen 2021

Vårterminen 2022

Schema kurs 5 (Inställd vt22, ges ht23)

Schema kurs 5 psykiatrisk epidemiologi (PDF)

Höstterminen 2022

Seminariekurs

Ej helt fastställd