Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Göteborgs universitets blå flagga fladdrar i vinden
Foto: Stefan Ideberg
Länkstig

Vision och mål

Sedan 2012 arbetar alla verksamheter vid Göteborgs universitet utifrån styrdokumentet Vision 2020. Med det som utgångspunkt tar Naturvetenskapliga fakulteten varje år fram handlings- och verksamhetsplaner. År 2021 beslutas en ny vision för år 2021–2030.

Universitetets nuvarande vision

Vision 2020 visar på de viktigaste framtidsfrågorna och stimulerar till utveckling och nya idéer. Grunden i visionen vilar på fyra delar som sammanfattas i introduktionen. "Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid."

Fakultetens handlings- och verksamhetsplan

Under perioden 2012–2020 omsätts visionens strategier i treåriga, rullande handlingsplaner som varje fakultet och institution utarbetar för att nå sina uppsatta mål.

Kommande vision – Ett universitet för världen

Göteborgs universitets nya vision omfattar 2021–2030. Visionen Ett universitet för världen uttrycker Göteborgs universitets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. 

Visionen innehåller universitetets kärnvärden och ett antal övergripande ställningstaganden som anger riktningen för universitetets utveckling.