Göteborgs universitet

Fönster mot naturvetenskap 2021

Välkommen till årets Fönster mot naturvetenskap, som även i år sker helt digitalt.

Fönster mot naturvetenskap ägde i år rum den 27 oktober, helt digitalt via Zoom Webinar. Förmiddagsprogrammet bestod av korta populärvetenskapliga föreläsningar, och eftermiddagen om inspiration från våra ämnesområden.

Vem kan delta?

Fönster mot naturvetenskap vänder sig i första hand till elever som läser tredje året på naturvetenskapsprogrammet.

Förmiddagsprogram 

Bild
Porträtt Angela Wulff
Angela Wulff
Foto: Malin Arnesson

09.00 - 09.25 Allt om alger – vad du inte visste att du borde veta 

Angela Wulff (25 minuter) [biologi]

Bild
Två studenter framför ett informationsbord på en mässa
Våra studentambassadörer berättar hur det är att plugga naturvetenskap.

09.30-09.55 Att studera naturvetenskap vid Göteborgs universitet 

Studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten berättar och svarar på frågor (25 minuter) 

OBS! Föredraget The problem of antibiotic resistance är inställt

 

Bild
Mats Björkman på fjället
Mats Björkman
Foto: Jonas Stenström

10.00 - 10.25 Arktis, permafrost och klimatförändringar 

Mats Björkman (25 minuter) [geovetenskaper]

Bild
Leon Green i dykardräkt på klippa
Leon Green

10.30 – 10.55 Göteborgs främmande fiskar – hur nya arter kan anpassa sig till vår natur

Leon Green (25 minuter) [biologi]

Bild
Porträttbild på Daniel Midvedt
Daniel Midvedt

11.05 – 11:30 Vad väger en cell - mikroskopi som mätmetod 

Daniel Midtvedt (25 minuter) [fysik]

 

Eftermiddagsprogram

Under eftermiddagen erbjöd våra institutioner parallella, digitala aktiviteter. Vi uppmuntrade eleverna att välja aktivitet efter eget intresse.

13.00-13.45 

Biologi och miljövetenskap

Biologi och miljövetenskap erbjöd en digital rundtur bland akvarierna på Zoologen, samt visade upp mini-djur i mikroskop. Det kanske också blir ett besök hos ämnena botanik (växter) och mykologi (svampar).

Matematik

Hos matematik fick du veta mer om matematikforskning, studier i matematik och matematiska leksaker.

Marina vetenskaper

Marina vetenskaper bjöd på presentationen "The ocean in the climate system" - med forskaren Fabien Roquet.

14.00-14.45

Fysik

Fysik bjöd på information om aktuell forskning och hur det är att plugga fysik.

Geovetenskap

Hos geovetenskap presenterades ämnesområdet, följt av en demonstration av värmestrålning och växthuseffekten.

Kontakta oss

Har du frågor om Fönster mot naturvetenskap? Kontakta oss på fonster@science.gu.se