Göteborgs universitet
Bild
Forskaren Maria Sundin intervjuas i radioprogram
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Hitta experten

Letar du efter kommentarer om solbränna, FN:s klimatpanel IPPC eller kanske Nobelpriset? Inom naturvetenskapliga fakulteten finns en mängd experter inom ett brett fält av ämnen. Här har vi listat forskare i ämnen som ofta efterfrågas av journalister. Söker du efter andra experter får du gärna kontakta våra pressansvariga.

Sommarens ABC

ASTRONOMI

Sommarhimlen är mestadels så ljus att det är svårt att se stjärnor, planeter och andra himlafenomen – men när jorden skär banan för kometen Swift-Tuttle i augusti varje år hamnar vi i ett meteorregn kallat Perseiderna, som har störst aktivitet runt den 10-12 augusti. 

Maria Sundin, universitetslektor, institutionen för fysik, telefon: 031-786 91 72, 0702–52 40 50, e-post: maria.sundin@physics.gu.se

HAVSÖRING, LAX OCH ANDRA LAXFISKAR

Forskaren Johan Höjesjö  är expert på alla sorters laxfiskar.

Johan Höjesjö, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 36 36, e-post: johan.hojesjo@bioenv.gu.se

HUR GÖR DJUR?

Kristina ”Snuttan” Sundell är en populär expert på djur, hur de fungerar och hur de beter sig. Hon medverkar i naturfrågeprogram både i radio och tv.

Kristina ”Snuttan” Sundell, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

KLIMATFRÅGOR

Växthusgaser, biobränslen, ozonlagret, markanvändning, skog- och skogsbruk … frågorna om klimatförändringarna är många. Leif Klemedtsson och Åsa Kasimir vet hur det hänger ihop.

Leif Klemedtsson, professor, institutionen för växt- och miljövetenskaper, telefon: 0702–74 98 24, 031–786 26 32, e-post: leif.klemedtsson@gvc.gu.se 
Åsa Kasimir , forskare, institutionen för geovetenskaper, telefon: 0704–91 13 61, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se

KULTURVÅRD

Gamla byggnader och historiska miljöer är en del av vårt gemensamma kulturarv. På institutionen för kulturvård finns experterna, liksom Hantverkslaboratoriet som är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk.

Anneli Palmsköld, professor vid institutionen för kulturvård, e-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se, telefon: 031-786 47 09
Ingrid Martins Holmberg, universitetslektor, institutionen för kulturvård, telefon: 031-786 47 16 , e-post: ingrid.holmberg@conservation.gu.se,

MASKAR, SMÅDJUR I HAV OCH VATTEN

Sommaren är en aktiv tid för allehanda djur. Oskar Gran kan svara på frågor om maskar, vattenlevande smådjur, invaderande arter och biologisk mångfald.

Oskar Gran, institutionen för biologi och miljövetenskap, mobil: 0700-70 85 78 e-post: oskar.gran@bioenv.gu.se

PLASTPARTIKLAR

Bethanie Carney Almroth,  universitetslektor, e-post: bethanie.carney@bioenv.gu.se, telefon: 031-786 3673
Martin Hasselöv, professor, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 90 50. e-post: martin.hassellov@gu.se

POLLEN

Åslög Dahl är forskare och ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet som sedan 1975 bedrivit mätningar av luftburet pollen. Pollenlaboratoriet utfärdar bland annat prognoser till allmänheten, media och sjukvården.

Åslög Dahl, forskare, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 26 64, 0707–55 69 62, e-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

STADSKLIMAT

Het sommar i stan? Sofia Thorsson studerar stadens klimat, till exempel vad klimatförändringarna gör med våra städer.

Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 47 33, e-post: sofia.thorsson@gvc.gu.se

VATTENBRUK

Vattenbruk är samlingsnamnet på odling av fisk, musslor, ostron med mera. Thrandur Björnsson och Kristina "Snuttan" Sundell forskar om vattenbruk.

Kristina ”Snuttan” Sundell, professor i zoofysiologi, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se 

VULKANER OCH JORDBÄVNINGAR

Vi vet att vulkanutbrott kan störa flygtrafiken och att jordbävningar kan lägga turistmål i ruiner. Erik Sturkell är geofysiker med inriktning på både vulkaner och jordbävningar som bland annat var på plats på Island vid Eyjafjallajökuls utbrott.

Erik Sturkell, professor, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 28 20, e-post: erik.sturkell@gvc.gu.se

VATTENBRIST

Hydrogeologen Roland Barthel forskar om grundvattnet och dess koppling till vattenbrist.

Roland Barthel, professor vid institutionen för geovetenskaper, telefon: 031-786 19 53 e-post: roland.barthel@gu.se, 

VÄDER – HUR PÅVERKAS VI?

Hur påverkar vädret hur vi mår, hur vi upplever en plats och hur vi använder en plats beroende på vilket väder vi har? Sofia Thorsson vet.

Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 47 33, e-post: sofia.thorsson@gvc.gu.se

VÄDER

Klimat, temperaturer, översvämning, oväder … klart vi pratar väder i Sommar-Sverige. Hans Linderholm  kan både dagens väderfenomen och klimat, liksom klimatvariationer över tid.

Hans Linderholm, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 28 87, 0705–748 483, e-post: hansl@gvc.gu.se

Klimatfrågor

AVSKOGNING

Lars Gamfeldt, universitetslektor vid institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 29 20, e-post: lars.gamfeldt@marine.gu.se

BIOLOGISK MÅNGFALD

På vår jord finns ett fascinerande stort antal livsformer som gemensamt kallas biologisk mångfald (biodiversitet). Mångfalden är omfattande och spännande, men försvinner så snabbt att vi måste agera nu om vi vill utforska och förstå dess komplexitet. 

Allison Perrigo är verksamhetsledare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier,GGBC, telefon: 031-7862529, e-post: allison.perrigo@bioenv.gu.se 

HISTORISKA KLIMATVARIATIONER

Regionala klimatvariationer i Europa och Asien studerar naturgeograf Hans Linderholm. Han har koll på klimatläget från cirka 2 000 år bakåt i tiden till nästkommande 100 år. Hans studerar också effekterna av ett förändrat klimat på ekosystemen både på land och i vatten, med särskild inriktning på skog samt hur den storskaliga cirkulationen i atmosfären och haven påverkar lokala klimat och dess roll i ett förändrat klimat.

Hans Linderholm, professor vid institutionen för geovetenskaper, telefon: 031-786 28 87, mobil: 0705- 74 84 83, e-post: hansl@gvc.gu.se

KLIMATPÅVERKAN I ISHAVEN

Michael Axelsson, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, har gjort expeditioner till Antarktis för att studera klimatförändringens effekter på ishavens fiskar. Telefon: 031-786 36 89, 0733- 90 32 49, mobil: michael.axelsson@bioenv.gu.se

KLIMATPÅVERKAN PÅ FRUSEN MARK

Ulf Molau, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, forskar på arktisk och alpin ekologi och är expert på klimatpåverkan på tundran – effekter, anpassning och sårbarhet. Telefon: 031- 786 26 65, e-post: ulf.molau@bioenv.gu.se

KLIMATPÅVERKAN PÅ PLANKTON OCH ALGER

Angela Wulff, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, studerar hur plankton och alger, som är grunden i den marina näringskedjan, påverkas av klimatförändringar på temperatur, salthalt, koldioxid samt av minskat istäcke. Telefon: 031- 786 2628, e-post: angela.wulff@bioenv.gu.se

UTSLÄPP FRÅN JORDBRUKET

Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, forskar om utsläpp av växthusgaser från jordbruket; odling och markanvändning som avger lustgas, metan och koldioxid. Hon sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s, redaktion för utsläppsdatabaser och är svensk representant inom GRA, som är en bilateral organisation som skapades efter Köpenhamnsmötet för att minska utsläppen från jordbruksnäringen. Telefon: 031- 786 19 60, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se

UTSLÄPP FRÅN VÅTMARKER

Leif Klemedtsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, sitter med i den arbetsgrupp inom FN:s klimatpanel, IPCC, som arbetar med hur man ska beräkna utsläppen från våtmarker, dikade dito och återställda. Telefon: 031- 786 26 32, e-post: leif.klemedtsson@gu.se
Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, telefon: 031- 786 19 60, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se

Klimatrapporter från FN:s klimatpanel IPCC

Inom Göteborgs universitet finns forskare som har deltagit i FN:s klimatpanels arbete. Tre av dem finns inom Naturvetenskapliga fakulteten: Deliang Chen ingår i arbetsgrupp 1 och skriver om grundläggande fysiska vetenskaper, Ulf Molau ingår i arbetsgrupp 2 och skriver om effekter, anpassning och sårbarhet och Åsa Kasimir sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s, redaktion för utsläppsdatabaser.

Thomas Sterner från Handelshögskolan ingår i arbetsgrupp 3 och skriver om hur man kan begränsa klimatförändringar.

  • Deliang Chen, professor i professor i fysisk meteorologi vid institutionen för geovetenskaper och tidigare chef för den internationella forskningsorganisationen International Council for Science i Paris. Telefon: 031-786 48 13, e-post: deliang@gvc.gu.se
  • Ulf Molau, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap och med FN:s klimatpanel IPCC. Telefon: 031-786 26 65, mobil: 0708-79 05 33, e-post: ulf.molau@bioenv.gu.se
  • Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, forskar om utsläpp av växthusgaser från jordbruket; odling och markanvändning som avger lustgas, metan och koldioxid. Hon sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s, redaktion för utsläppsdatabaser och är svensk representant inom GRA, som är en bilateral organisation som skapades efter Köpenhamnsmötet för att minska utsläppen från jordbruksnäringen. Telefon: 031- 786 19 60, e-post: asa.kasimir@gvc.gu.se
  • Thomas Sterner, professor vid institutionen för nationalekonomi med statistik, telefon: 031-786 13 77, e-post: thomas.sterner@economics.gu.se

Naturfenomen

ISTID OCH GLACIÄRER

Mark Johnson är geolog och kan ge svar på frågor om istider och glaciärer.   Telefon: 031-786 28 08, e-post: mark@gvc.gu.se.

JORDBÄVNINGAR, VULKANER, STORA METEORITNEDSLAG

Erik Sturkell är geofysiker med inriktning på både vulkaner och jordbävningar. Telefon: 031- 786 2820, e-post: erik.sturkell@gvc.gu.se

Havet, havsmiljön och dess invånare

MARIN EKOLOGI – BIOLOGISK MÅNGFALD OCH SYSTEMATIK

Matz Berggren forskar om marina kräftdjurs ekologi och systematik. institutionen för biologi och miljövetenskap, KristinebergTelefon: 0762-36 32 23, e-post: matz.berggren@bioenv.gu.se

Fredrik Pleijel forskar om havsborstmaskars ekologi och systematik och tar dessutom fantastiska foton av havsborstmaskar.
Fredrik Pleijel, institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö, telefon: 031-786 96 79. e-post: fredrik.pleijel@marine.gu.se

Charlotta Kvarnemo, professor i marin ekologi vid institutionen för biologi och miljövetenskap, är specialist på sexuell selektion hos marina fiskar. Telefon: 031-786 34 79, e-post: lotta.kvarnemo@bioenv.gu.se

Matthias Obst forskar om mossdjur, djurvärldens stamträd, de flercelliga djurens utveckling och släktskapsförhållanden. Telefon: 031-786 38 27, e-post: matthias.obst@marine.gu.se

MARIN EKOLOGI – EVOLUTION OCH BIOLOGISK MÅNGFALD I HAVET

Kerstin Johannesson, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, Tjärnö, forskar om marin evolution och undersöker den artbildning som pågår just nu hos vanliga arter runt svenska kusten. Telefon: 031-786 96 11, e-post: kerstin.johannesson@marine.gu.se

MARIN EKOLOGI – EKOFYSIOLOGI

Professor Angela Wulff, institutionen för biologi och miljövetenskap, forskar om alger, hur dessa kan bli algolja och användas som biobränsle. Telefon: 031-786 2628, e-post: angela.wulff@bioenv.gu.se

MARIN EKOLOGI – MARIN FÖRSURNING

Forskaren Sam Dupont, institutionen för biologi och miljövetenskap, Kristineberg, forskar om klimatförändringar i haven och hur man kan få fram arter som är mer tåliga för klimatförändringar. Telefon: 031-786 95 31, e-post: sam.dupont@bioenv.gu.se

MARIN EKOLOGI – SÄLAR

Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap.
Telefon: 031-786 36 44, mobil: 0738-17 27 51, e-post: karin.harding@bioenv.gu.se

OCEANOGRAFI

Professor Anna Wåhlin är expert på oceanografi och undervattensfarkoster, institutionen för marina vetenskaper, telefon:
031-786 28 66, e-post: anna.wahlin@marine.gu.se

VATTENBRUK

Professor Kristina ”Snuttan” Sundell, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon:031-786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

FISKARS FYSIOLOGI 

Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon: 031-786 36 89, mobil: 0733-90 32 49, e-post: michael.axelsson@bioenv.gu.se

Professor Kristina ”Snuttan” Sundell, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon:031-786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

GIFTERS EFFEKT PÅ FISKAR

Seniorprofessor Lars Förlin, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon: 031-786 36 76, e-post: lars.forlin@bioenv.gu.se

SAMSPEL MELLAN HAV OCH ATMOSFÄR

Professor Hans Linderholm, institutionen för geovetenskaper. Telefon: 031-786 28 87, e-post: hansl@gvc.gu.se

MARIN KEMI

Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 90 51, e-post: katarina.abrahamsson@gu.se

Professor Per Hall, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 90 62, e-post: per.hall@gu.se

POLARFORSKNING, med olika specialiteter

Professor Anna Wåhlin, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 28 66, e-post: anna.wahlin@marine.gu.se

Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för marina vetenskaper. telefon: 031-786 90 51, e-post: katarina.abrahamsson@.gu.se

Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 36 89, mobil: 0733-90 32 49, e-post: michael.axelsson@bioenv.gu.se 

Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 26 24, e-post: karin.harding@bioenv.gu.se

KULTURVÅRD

Teknik- och industrihistoria, maritim historia och kulturvård.
Bosse Lagerqvist, institutionen för kulturvård, telefon: 031-786 47 14, e-post: bosse.lagerqvist@conservation.gu.se

MARIN KEMISK EKOLOGI – Centrum för marin kemisk ekologi 

Centrum för marin kemisk ekologi forskar om hur naturligt producerade kemiska ämnen (naturprodukter) styr samspelet mellan organismer i marina miljöer:
Här hittar du webbsidan för marin kemisk ekologi
Koordinator: Professor Henrik Pavia, institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö. Telefon: 031-786 9685, e-post: henrik.pavia@marine.gu.se

CACHE – PROJEKT OM MATPRODUKTION

Ett europeiskt forskningsprojekt som fokuserar på musslor och ostron för matproduktion och bioteknologi i en föränderlig värld.

Läs mer om Cache på projektets hemsida 

Docent Sam Dupont och Professor Kristina Snuttan Sundell, telefon: 031-786 3671, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

LIFECYCLE 

Ett projekt för fiskodling i Europa.
Koordinator: Professor Thrandur Björnsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 36 91, e-post: thrandur.bjornsson@bioenv.gu.se

NOMACULTURE

Ett projekt som utvecklar strategier för etablering av hållbart svenskt, marint vattenbruk med fokus på havskatt och hummer.

Här hittar du projektsidan för Nomaculture

Koordinator: Professor Kristina Snuttan Sundell, telefon: 031-786 3671, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

Nobelpriset

Expertkommentarer för Nobelpriset i kemi, fysik och medicin

Nobelpriset i kemi

Nobelpriset i fysik

2020
Expert finns när priset offentliggjorts. 

2020
Expert finns när priset offentliggjorts.

2019
Zareen Abbas, universitetslektor
Telefon: 031-786 9015, E-post: zareen.abbas@gu.se

2019
Maria Sundin, astrofysiker
Telefon: 031-786 9172, Mobil: 070-252 40 50

2018
Anders Blomberg, Gunnar C. Hansson

2018
Raimund Feifel, Caroline Adiels, Dag Hanstorp

2017
Johanna Höög

2017
Maria Sundin

2016
Göran Hilmersson

2016
Mats Granath

Polarforskning

Professor Anna Wåhlin, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031–786 28 66, e-post: anna.wahlin@marine.gu.se

Professor Katarina Abrahamsson, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031–786 90 51, e-post: katarina.abrahamsson@marine.gu.se

Professor Michael Axelsson, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 36 89, mobil: 0733–90 32 49, e-post: m.axelsson@bioenv.gu.se

Forskare Karin Hårding, institutionen för biologi och miljövetenskap.
031–786 26 24,  karin.harding@bioenv.gu.se

Övriga experter

ANTIBIOTIKA

Anne Farwell, universitetslektor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, e-post: anne.farewell@cmb.gu.se
telefon: 031-786 2583 
Jonas Warringer, universitetslektor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, e-post: jonas.warringer@cmb.gu.se, telefon: 031-786 3961

POLLEN

Åslög Dahl är forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap och ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet som sedan 1975 bedrivit mätningar av luftburet pollen. Pollenlaboratoriet utfärdar bland annat prognoser till allmänheten, media och sjukvården. Telefon: 031-786 26 64, mobil: 0707-55 69 62. e-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

SVAMP

Henrik Nilsson, forskare, institutionen för biologi och miljövetenskap
telefon: 031- 786 26 23, e-post: henrik.nilsson@bioenv.gu.se
Ellen Larsson är förste museiintendent i mykologi på institutionen för biologi och miljövetenskap och undervisar om svampar. Telefon: 031-786 26 62, e-post: ellen.larsson@bioenv.gu.se

VÄGKLIMAT

På Göteborgs universitet finns en särskild vägklimatgrupp, där forskare arbetar med flera olika projekt som relaterar till och kan appliceras på lokalklimat, vintervägar, modellering, halka och vintervägssäkerhet.
Torbjörn Gustavsson, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 19 64, e-post: torbjorn@gvc.gu.se
Jörgen Bogren, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 19 64, 0709–17 02 51, e-post: jorgen@gvc.gu.se

KYRKAN SOM KULTURARV

Inom forskningsprojektet RHiT behandlas förändringarna av det religiösa kulturarvet.
Gunnar Almevik, institutionen för kulturvård, universitetslektor, e-post: gunnar.almevik@conservation.gu.se, telefon: 031-786 93 01 

Ola Wetterberg, professor vid institutionen för kulturvård, telefon: 031-786 47 02, e-post: ola.wetterberg@conservation.gu.se

Charlotta Hanner Nordstrand, universitetslektor, institutionen för kulturvård, e-post: charlotta.hanner.nordstrand@conservation.gu.se, telefon: 031-786 4718

Julakuten - frågor och svar om julen

Forskare inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har svaren på frågorna om julen!

HJULDJUR OCH BJÖRNDJUR

De mikroskopiska hjuldjuren lever i julgranen, det gör även björndjuren. De ligger i dvala i vinterkylan men vaknar när granen kommer in i värmen. Kul djur att studera med julklappsmikroskopet.

Oskar Gran, institutionen för biologi och miljövetenskap, mobil: 0700-70 85 78, e-post: oskar.gran@bioenv.gu.se.

JULBONADER

Målade julbonader har en lång historia i Sverige. Långt innan tomten hamnade på väggarna i svenska hem i jultid dekorerade man med bibliska motiv under helgerna.

Ingalill Nyström Larsson, institutionen för kulturvård, telefon: 031-786 57 01. e-post: ingalill.nystrom@conservation.gu.se

JULENS STJÄRNA

Vad var det som hände på julhimlen den där gången för 2000 år sen?
Maria Sundin, astronom, institutionen för fysik, telefon: 031–786 91 72, mobil: 0766–22 91 72, e-post: maria.sundin@physics.gu.se

JULKLAPPSPARFYM

Parfym och hudkrämer är populära julklappar. Men var femte svensk lider av någon sorts kontaktallergi. Anna Börje är kemist med siktet inställt på dermatologi, det vill säga läran om huden och dess sjukdomar.

Anna Börje är docent vid institutionen för kemi och molekylärbiologi| anna.borje@gu.se , 031-786 90 12

JULPYNT

Julpynt innebar förr att man tog fram de allra finaste inredningstextilier man ägde, ofta vävnader med abstrakta mönster. Anneli vet mer om julpynt förr och nu.

Anneli Palmsköld, professor vid institutionen för kulturvård, telefon:
031-786 47 09, mobil: 0702- 82 14 15, e-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se

JULSTJÄRNOR OCH ANDRA JULBLOMMOR

Vissa växter förknippar vi just med julen.

Åslög Dahl, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 26 64, e-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

LJUSETS HÖGTID OCH TRADITIONER

Julen är ljusets högtid – men varför det? Hur firades jul förr i tiden? Vad är egentligen julens färger och former? Och vad lekte man? Vad är en julhög? Och hur såg julgranens företrädare ut?

Anneli Palmsköld, professor vid institutionen för kulturvård, telefon:
031-786 47 09, mobil: 0702- 82 14 15, e-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se

SNÖVÄDER

Klimat, temperaturer, snö - klart vi pratar väder. Hans Linderholm och Björn Holmer kan både dagens väderfenomen och klimat, liksom klimatvariationer över tid.

Hans Linderholm, professor i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 28 87, e-post: hansl@gvc.gu.se
Björn Holmer, forskare, institutionen för geovetenskaper, telefon:
031–786 19 55. e-post: bjorn@gvc.gu.se

TOMTENS RENAR – OCH VINTERNS ALLA DJUR 

Hur kan man hjälpa fåglar och andra smådjur att överleva i kylan?

Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi, telefon: 031–786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se
Urban Olsson, universitetslektor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 34 53, e-post: urban.nilsson@bioenv.gu.se

VINTERVÄGHÅLLNING

På Göteborgs universitet finns en särskild vägklimatgrupp, där forskare arbetar med flera olika projekt som relaterar till och kan appliceras på lokalklimat, vintervägar, modellering, halka och vintervägssäkerhet.

Torbjörn Gustavsson, vägklimatgruppen, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 19 64, e-post: torbjorn@gvc.gu.se
Jörgen Bogren, vägklimatgruppen, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 19 64, mobil: 0709–17 02 51, e-post: jorgen@gvc.gu.se