Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Förstå resonemanget

För att förstå resonemangen om delkunskapskrav nedan, se sid 5-6 i 2013 års bedömningsanvisningarna (åk 6 och9).

1 Eleverna ska kunna förstå vad som krävs av dem i varje uppgift

Tusentals elever har prövat olika tidiga varianter av uppgifter. Vi märkte snart att de frågor vi tyckte var mycket klart formulerade, inte upplevdes så av eleverna. Slutresultatet har därför blivit relativt avskalade frågor, som försöker nå den egentliga frågeställningen direkt, utan inledande texter. Inte minst lässvaga elever har ofta problem med inledningar som vi istället trodde var till hjälp. Uppgifterna är ofta endast en mening och innehåller inte text som är kursiverad eller fetstilad. Detta för att öka läsbarheten.

2 Fler uppgifter

  • För att med någon som helst säkerhet kunna uttala sig om att provet mäter vad vi avser att mäta (reliabilitet) så måste det finnas ett antal uppgifter kring det ämnesområde eller delkunskapskrav (dkk) som prövas. Detta innebär också att antalet uppgifter totalt måste vara fler. För att minska provets omfattning har vi valt att inte prova alla dkk i kursplanen. I år prövas dkk 1, 3 och 5. Samhällskunskap är ett så pass ”spretigt” ämne att ett prov som provade allt inte skulle gå att genomföra för eleverna, än mindre bedöma. se också bedömningsanvisningarna.
  • Det gäller också att sprida innehållet i uppgifterna så att det inte blir för kraftfullt utslag om eleverna inte läst om allt, därför prövar vi varje dkk på flera uppgifter. För att öka antalet frågor och med möjlighet att svara och bedöma fler, så använder vi oss också av strukturerade svartformat, t.ex. matchning (vilka hör ihop) eller flerval. Vi har prövat dessa frågor omsorgsfullt, och de möjliggör således ett större bredd i innehållet.

3 Förmåga till resonemang

I ämnet samhällskunskap prövas ofta förmågan till resonemang i dkk. Det gäller då att uppgifterna upplevs som engagerande för eleverna samtidigt som de är trogna kunskapskravens innehåll (validitet). Om man lyckas i detta så svarar eleverna utförligt.

4 Omfattning

Proven måste vara omfattande för att kunna uttala sig om elevernas kunskaper som stöd för lärarnas bedömning. Men inte för omfattande. De preliminära enkätresultaten ger vid handen av vi lyckats på denna punkt.
En av anledningarna till detta kan för årskurs 6 vara att varje delprov var delat i två delar, dvs. eleverna i åk 6 gjorde 2x50 min per dag. Samhällskunskap var det enda So-provet som använda denna modell, och de tidiga resultaten visar att detta varit uppskattat.