Göteborgs universitet
Bild
Gruppbild på en stor mängd forskare inom molekylär medicin

WCMTM söker ny föreståndare

Vi söker en erfaren forskare med erfarenhet från ledning till uppdraget som föreståndare vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, Göteborgs universitet.

Föreståndare (Director) – Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca beslutade 2015 att gemensamt satsa på att bygga upp ett världsledande centrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet. Sammanlagt har mer än 600 miljoner kronor investerats på unga, framgångsrika forskare under den initiala tioårsperioden med målet att skapa ett centrum där molekylär och translationell medicinsk forskning möter sjukvården och industrin i en integrerad och kreativ miljö. Nyligen har beslut fattats om att satsningen ska förlängas till och med år 2028. 

Framgångsrika rekryteringsprocesser och samverkan har lett fram till att 26 forskargruppsledare med experimentell och/eller klinisk inriktning startat upp sina forskargrupper i molekylär och translationell medicin vid Sahlgrenska akademin och på Naturvetenskapliga fakulteten. Sedan starten har forskargruppsledarna publicerat över 350 publikationer och erhållit närmare 400 MSEK i externa anslag. 

Ett välfungerande samarbete med WCMM i Lund, Linköping och Umeå för erfarenhetsutbyte samt med SciLifeLab i Stockholm/Uppsala har skapat ett framgångsrikt nationellt Fellows-program mellan de totalt 130 ingående forskargruppsledarna. Det nationella samarbetet, som kanaliseras genom WCMTM, stärks nu också genom satsningen på data driven life science (DDLS) och OligoNova, en forskningsinfrastruktur med målsättning att stötta forskare i utvecklingen av terapeutiska oligonukleotider.

I denna inspirerande miljö ska Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin fortsätta in i nästa fas. Göteborgs universitet söker nu en föreståndare, vars uppgift är att ta detta centrum och dess forskargruppsledare och forskargrupper vidare in i framtiden. 

Arbetsuppgifter

Uppdraget för föreståndaren för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet innefattar att: 

 • fortsätta uppbyggnaden och utvecklingen av centrumet,
 • utarbeta planer för centrumets utveckling på kort och lång sikt,
 • skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att de rekryterade forskargruppsledarna på sikt ska utvecklas till internationellt ledande inom sina områden,
 • främja och stimulera vidareutvecklingen av ”WCMTM Community” som inkluderar både forskargruppsledarna och deras gruppmedlemmar genom nätverksbyggande aktiviteter samt bidra till det nationella Fellows-programmet, 
 • främja samverkan mellan de olika parterna i centrumet, dvs. universitetet, Västra Götalandsregionen och AstraZeneca,
 • strategiskt utveckla gemensamma agendor för att lyfta Sverige som life science-nation samordnat med WCMM Lund, WCMM Linköping, WCMM Umeå samt med SciLifeLab genom DDLS och OligoNova,
 • ansvara för budget gällande centrala funktioner i centrumet.

Föreståndaren rapporterar till styrgruppen för WCMTM, som leds av rektor vid GU och som består av representanter från alla ingående partners och finansiärer. Organisatoriskt ligger WCMTM under Nationella enheter som leds av stf universitetsdirektör. I det operativa arbetet har föreståndaren stöd av en kanslifunktion som är placerad på Forsknings och innovationskontoret där också ledningsstödet till föreståndaren finns. 

Innevarande utlysning är ett uppdrag på minst 50% som föreståndare. För att vara kvalificerad för uppdraget behöver du ha en anställning som forskare, lektor eller professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Vi förväntar oss att du som söker uppdraget i nuläget är aktiv forskare inom ett för anställningen relevant forskningsområde. Uppdraget som föreståndare är tidsbegränsat och gäller t.o.m. 2025-12-31 med möjlighet till förlängning.

Behörighet

 • Doktorsexamen inom relevant fält för uppdraget
 • Anställd som forskare, lektor eller professor vid Sahlgrenska akademin
 • Uppvisad forskningsframgång genom erhållna externa medel i konkurrens och publikationer
 • Uppvisad erfarenhet av ledningsuppdrag inom akademi, hälso- och sjukvård eller industri

Ansökan

Skicka in ditt CV samt en motivering till varför just du är lämplig för uppdraget (max en A4) senast den 31 januari 2023 till funktionsadressen:
wcmtm@gu.se

Mer information om WCMTM finner du här:
WCMTM - engelsk webb

Vid frågor, kontakta någon av nedanstående:

Staffan Edén
tf föreståndare WCMTM
Margit Mahlapuu
vice föreståndare WCMTM
Magnus Petersson
chef nationella enheter