Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Ultraljudsundersökning av hjärta.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Alla kurser inom hjärtsjukvård

Vill du vidareutbilda dig om hjärtsjukvård? Avdelningen för molekylär och klinisk medicin erbjuder lediga platser på flera olika uppdragsutbildningar. Här kan du läsa mer om vilka kurser vi erbjuder och hur du anmäler dig.

Vem vänder sig kurserna till?

Kursplatser är i första hand beställda av Sahlgrenska universitetssjukhuset för kompetensutveckling av egen personal. Det finns dock ett flertal platser att beställa för personal vid andra sjukhus, landsting, kommuner eller organisationer. Kurserna riktar sig till personal som behöver kompetensutveckling inom hjärtsjukvård.

Vad är syftet med kurserna?

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för bland annat hjärtsjukdom, hjärtsjukvård, arytmier, tolkningar av EKG-kurvor, ischemisk hjärtsjukdom och behandling via PCI samt undersökningar vid hjärtsvikt.

Vilka förkunskapskrav krävs?

Förkunskapskrav framgår av respektive kursplan. För att klara kurserna behöver deltagarna i de flesta fall  en yrkesexamen/kandidatexamen på högskolenivå inom något av de hälsovetenskapliga huvudområdena.

När, var och hur ges kurserna?

Kurserna ges på halvfart i Göteborg under både vår och höst. En halvfartskurs på 7.5 hp går under 10 veckor. Se vilka kurser som ges när nedan.

Våra kurser

  Höstterminen 2021

  Kurs på grundnivå som innehåller bland annat cirkulations- och respirationsfysiologi, EKG och övergripande patofysiologi vid ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, hjärtsvikt och klaffsjukdomar.

  Kursen ges preliminärt HT 2021

  Kursplan  

  Litteraturlista

  Kurs på avancerad nivå som ger fördjupande kunskaper inom ischemisk hjärtsjukdom med normal hjärtfysiologi och patofysiologiska förändringar, riskfaktorer, symtom och behandling.

  Kursen ges vecka 37-46.

  Kursplan

  Litteraturlista

  Kurspaket på avancerad nivå som ger fördjupade kunskaper om anatomi, fysiologi, patofysiologi, hjärtat, cirkulationen och njurarnas normalfunktion samt de patofysiologiska processer som är verksamma vid olika former av hjärtsvikt samt symptom, behandling och prognos vid akut och kronisk hjärtsvikt.

  Kursen ges vecka 47-04.

  Kursplan

  Litteraturlista

  Vårterminen 2022

  Kurs på avancerad nivå som ger fördjupade kunskaper i de sjukdomstillstånd och riskfaktorer som medför ökad risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och dess samsjuklighet.

  Kursen ges vecka 5-14 

  Kursplan 

  Litteraturlista

  Anmälan/beställning

  KONTAKT:
  Agneta Alexandersson
  telefon: 031-342 74 20
  uppdragsutbildning@wlab.gu.se


  PRIS PER KURS:
  13.900 SEK (exkl moms)


  ANMÄLAN HT 2021:
  En anmälan/beställning med tillhörande bilagor till höstterminens kurser skickas undertecknad av beställare eller kostnadsansvarig arbetsgivare senast 15 juni.


  SKICKA  ANMÄLAN TILL:
  Uppdragsutbildning inom hjärtsjukvård, institutionen för medicin, avd för molekylär och klinisk medicin, Wallenberglaboratoriet, Bruna stråket 16, 413 45 GÖTEBORG.


  FÖR SU-ANSTÄLLDA:
  Observera att anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset anmäler sig senast 15 juni.