Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på vårdpersonal.
Foto: MostPhotos
Länkstig

Uppdragsutbildningar vid institutionen för medicin

Arbetar du inom vården och vill vidareutbilda dig? Då ska du gå en kurs hos oss. Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera ämnen, både som kurser, föreläsningar och seminarium.

Hjärtsjukvård

Vi erbjuder ett antal uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård.
Alla uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård


Invärtesmedicin

Institutionen för medicin erbjuder en uppdragsutbildning i endokrinologi om 7.5 högskolepoäng på halvfart. Kursen vänder sig till sjuksköterskor och är på avancerad nivå. Målsättningen är att ge fördjupade kunskaper inom hormoners normala funktion, patofysiologiska mekanismer och symtom som inträffar vid endokrina sjukdomstillstånd (ej diabetes), diagnostik, principer för behandling och omvårdnadsaspekter.


Om kursen:

  • När: Kursen planeras att ges igen under VT21 eller HT21
  • Hur: Undervisningen är förlagd till Göteborg vecka 35 (ons–fre), vecka 39 (ons–fre) och vecka 43 (tors–fre). Totalt 8 kursdagar i Göteborg, däremellan självstudier enligt anvisningar.
  • Pris: 13 900 SEK exklusive moms.

  • Antal platser: max 30 kursplatser

Läs mer:
Kursplan + litteraturlista Preliminärt schema


Anmälan/beställning
Skicka din anmälan eller beställning senast den 1 maj 2021 till adressen som du ser här nedanför. Den  ska vara undertecknad av beställare/kostnadsansvarig arbetsgivare och tillhörande bilagor ska skickas med.

Adress:
Uppdragsutbildning inom endokrinologi
Institutionen för medicin
Göteborgs universitet
Medicinaregatan 3, plan 2
405 30 GÖTEBORG

Kontakt:
Kontaktperson: Agneta Alexandersson
E-post: uppdragsutbildning@wlab.gu.se


Reumatologi och inflammationsforskning

Kursen planeras att ges igen under läsåret 21/22.

Kontaktperson: Eva Klingberg
E-post: eva.klingberg@gu.se

 

Kursen planeras att ges igen under läsåret 21/22.

Kontaktpersoner: Ola Grimsholm och Jan Bjersing
E-post: ola.grimsholm@rheuma.gu.se  och jan.bjersing@rheuma.gu.se

Kursen ges under HT20, 23-27 november 2020
Kontaktperson: Tao Jin
E-post: tao.jin@rheuma.gu.se


Samhällsmedicin och folkhälsa

Kursen planeras att ges vårterminen 2021.

Kontaktperson: Dominique Hange
E-post: dominique.hange@vgregion.se

Göteborgs universitet erbjuder vid förfrågan uppdragsutbildningar om 7,5 och 5 högskolepoäng i  hälsofrämjande och förebyggande metodik. Vi tar även fram utbildning i Hälsolyftets metodik i samarbete med både interna och externa beställare. Hälsolyftet är en metodik för hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården, som har utvecklats vid Göteborgs universitet. 

Målgrupp: Kurserna riktar sig till anställda i primärvården, men välkomnar också dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso - och sjukvård.

Kursens övergripande syfte: Är att ge kunskaper om hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvården så att deltagarna på ett kvalificerat sätt kan planera och formulera mål och arbetssätt för ett lokalt hälsofrämjande och preventivt arbete. Kursen ger också kunskaper av värde för dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso-och sjukvård. Utbildningen är utformad så att den möter kravet att implementera Nationella riktlinjer för levnadsvanor i praktiken. Implementeringen i verksamheten underlättas om flera från samma enhet går utbildningen.

Kontakt: Är du intresserad av den här utbildningen? Kontakta tine.hogberg@allmed.gu.se

Läs mer: Hälsolyftet - en hälsofrämjande och förebyggande metodik

Kursen ges under HT20.

Kontaktperson: Gunnel Hensing
E-post: gunnel.hensing@socmed.gu.se

Kursen ges under HT20.

Kontaktperson: Christina Andersson
E-post: christina.andersson@neuro.gu.se

Kursen ges HT20.
Kontaktperson: Cecilia Björkelund
E-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se

Kursen, ”Grundläggande biostatistik” (1,5 hp), planeras att ges under VT21 och ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

Kontaktperson: Catrin Wessman
E-post: catrin.wessman@gu.se
 

Kursen, ”Medicinsk statistik” (5 hp), planeras att ges under VT21 och ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

Kontaktperson: Anna Rehammar
E-post: anna.rehammar@gu.se

Kursen, ”Metodik inom klinisk läkemedelsprövning och biostatistik” (7,5 hp), planeras att ges under VT21 och ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

Kontaktperson: Catrin Wessman
E-post: catrin.wessman@gu.se

Kontakt

Vid förfrågan om att beställa en ny uppdragsutbildning kontakta medicin@gu.se.