Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på vårdpersonal.
Foto: MostPhotos
Länkstig

Uppdragsutbildningar vid institutionen för medicin

Arbetar du inom vården och vill vidareutbilda dig? Då ska du gå en kurs hos oss. Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera ämnen, både som kurser, föreläsningar och seminarium.

Hjärtsjukvård

Vi erbjuder ett antal uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård.
Alla uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård


Invärtesmedicin

Institutionen för medicin erbjuder en uppdragsutbildning i endokrinologi om 7.5 högskolepoäng på halvfart. Kursen vänder sig till sjuksköterskor och är på avancerad nivå. Målsättningen är att ge fördjupade kunskaper inom hormoners normala funktion, patofysiologiska mekanismer och symtom som inträffar vid endokrina sjukdomstillstånd (ej diabetes), diagnostik, principer för behandling och omvårdnadsaspekter.


Om kursen:

 • När: Kursen planeras att ges igen under VT21 eller HT21
 • Hur: Undervisningen är förlagd till Göteborg vecka 35 (ons–fre), vecka 39 (ons–fre) och vecka 43 (tors–fre). Totalt 8 kursdagar i Göteborg, däremellan självstudier enligt anvisningar.
 • Pris: 13 900 SEK exklusive moms.

 • Antal platser: max 30 kursplatser

Läs mer:
Kursplan + litteraturlista Preliminärt schema


Anmälan/beställning
Skicka din anmälan eller beställning senast den 1 maj 2021 till adressen som du ser här nedanför. Den  ska vara undertecknad av beställare/kostnadsansvarig arbetsgivare och tillhörande bilagor ska skickas med.

Adress:
Uppdragsutbildning inom endokrinologi
Institutionen för medicin
Göteborgs universitet
Medicinaregatan 3, plan 2
405 30 GÖTEBORG

Kontakt:
Kontaktperson: Agneta Alexandersson
E-post: uppdragsutbildning@wlab.gu.se


Reumatologi och inflammationsforskning

Välkommen att söka uppdragsutbildning som ges av Avdelningen för Reumatologi och inflammationsforskning, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, under höstterminen 2021.

Kursdagar: Fredagar; 15/10, 22/10, 29/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 17/12 klockan 9-16.

Lokal: Stora föreläsningssalen Plan 3, Guldhedsgatan 10A (Mikrobiologen, Sahlgrenska)

Kursansvariga: Jan Bjersing och Mattias Svensson

Examinator: Jan Bjersing

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter patienter med reumatisk sjukdom.

Målsättning: Att ge fördjupade kunskaper om reumatologiska sjukdomar och autoimmunitet, immunologi och underliggande patofysiologiska mekanismer. Reumatologiska sjukdomars epidemiologi, symptomatologi, diagnostik, principer för behandling och omvårdnadsaspekter

Kurskostnad: 10 000 kronor, exklusive moms. Kursdeltagarens arbetsgivare står för kurskostnaden.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet för högskolestudier, samt erfarenhet av arbete inom reumatologi eller närliggande område. Sökande som uppfyller förkunskapskraven erhåller kursbevis efter godkänd examen.
Sökande som inte uppfyller kraven kan beredas plats efter särskild prövning.

Anmälan och ansökningshandlingar: Observera att Västra Götalandsregionen är ansvarig för ansökan och antagning, tag därför kontakt med Carina Thorell via mail (carina.x.thorell@vgregion.se) för att få ansökningsblanketten.
Anmälan och ansökningshandlingar skickas därefter i original till Carina Thorell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologi, Gröna stråket 12, vån 3, 413 45 Göteborg.

Sista ansökningsdag: 2021-06-13

Grundläggande behörigheter har den som:
A: har fått slutbetyg från minst tvåårig gymnasieutbildning (eller likvärdigt) och har kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst två årskurser på gymnasiumskolan.
Eller:
B: fyller 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar och har varit yrkesverksam under minst fyra år (minst halvtid) Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande två årskurser på gymnasieskolan

Checklista att skicka med:
1. Personbevis eller motsvarande (bevittnad kopia av pass eller annan legitimation)
2. Betyg/Intyg allmän behörighet
3. Utbildningsbevis/Avgångsbetyg behörighetsgivande utbildning (akademisk grundexamen inom vårdområdet - bevittnade)

Om du blir antagen kommer Medicinska Fakulteten att behålla dina betyg/intyg du skickat in. Blir du inte antagen men vill ha dina handlingar tillbaka måste du bifoga ett frankerat svarskuvert, annars förstörs handlingarna efter ett år.

Utbildningsadministratör på Göteborgs universitet: Madeleine Modig

Kursplan

Litteraturlista

Kursen planeras preliminärt att ges igen VT/HT 2022.

Kursledare:
Ola Grimsholm
Jan Bjersing

Utbildningsadministratör:
Madeleine Modig

Kursplan

Litteraturlista

Nästa kurstillfälle: 2022
Kontaktperson: Tao Jin
E-post: tao.jin@rheuma.gu.se


Samhällsmedicin och folkhälsa

Kursen erbjuds som en uppdragsutbildning på avancerad nivå vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kursen ger 8 högskolepoäng och går att läsa i Göteborg och i Borås.

Målgrupp

Kursen Forskningsmetodik - en introduktion (MFM330, 8 hp) vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen. 

Innehåll och omfattning

Kursen ger en introduktion till forskning och tar upp såväl kvantitativa metoder (statistik) som kvalitativa metoder (intervjustudier). 

Kursen motsvarar cirka fem veckors heltidsarbete (25 arbetsdagar), varav 11 dagar är obligatoriska kursträffar med undervisning kl. 9-16. Resterande tid beräknas för inläsning och eget arbete för att skriva projektplan. Om du väljer att göra en litteraturstudie behöver du planera in ytterligare FoU-tid under våren, förslagsvis under andra halvan av terminen (då du har hunnit genomföra många av kursmomenten).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper. Vänligen kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.

Kostnad

Kurskostnad: 12 000 SEK

Kurstillfällen 2021

För dig som går kursen i Borås kommer samtliga kurstillfällen, förutom kurstillfälle 2, att hållas i FoUU-centrums lokaler, Sven Eriksonsplatsen 4, Borås. Dag 2 kommer att hållas på Biomedicinska biblioteket i Göteborg.

För dig som går kursen vid FoUU-centrum Göteborg/Södra Bohuslän kommer samtliga kurstillfällen, förutom kurstillfälle 2,  att hållas på Allmänmedicin, Arvid Wallgrens backe, Hus 7, Hälsovetarbacken, Göteborgs universitet. Dag 2 kommer att hållas på Biomedicinska biblioteket. 

Obs! Det kan hända att kurstillfällena på grund av rådande covid 19-restriktioner ges på distans via den digitala tjänsten Zoom.

Datum kurstillfälle FoU-centrum Göteborg/Södra Bohuslän, 2021

 • 19 januari
 • 2 februari
 • 9 februari
 • 2 mars
 • 16 mars
 • 30 mars
 • 13 april
 • 27 april
 • 11 maj
 • 25 maj
 • 8 juni

 Datum kurstillfälle FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås, 2021

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 10 februari
 • 24 februari
 • 10 mars
 • 24 mars
 • 31 mars
 • 21 april
 • 5 maj
 • 19 maj
 • 2 juni

Mer om kursen

Information om kursen för antagna studenter publiceras löpande på Göteborgs universitets lärplattform Canvas. Till lärplattformen Canvas

Anmälan

Du anmäler dig till kursen via VG-regionens webbsida för FoU Primärvård

Eventuellt lediga platser för anställda vid andra regioner och landsting bereds i mån av plats genom ansökan till pia.augustsson_olsson@vgregion.se

För kursomgången under vårterminen 2021 är alla platser fyllda.

Kursplan

Litteraturlista

Kontaktperson Göteborg

Bledar Daka
E-post: bledar.daka@allmed.gu.se

Åsa Premberg
E-post: asa.premberg@vgregion.se

Kontaktperson Borås

Ronny Gunnarsson
E-post: ronny.gunnarsson@gu.se

Kursgivare

Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet erbjuder vid förfrågan uppdragsutbildningar om 7,5 och 5 högskolepoäng i  hälsofrämjande och förebyggande metodik. Vi tar även fram utbildning i Hälsolyftets metodik i samarbete med både interna och externa beställare. Hälsolyftet är en metodik för hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården, som har utvecklats vid Göteborgs universitet. 

Målgrupp: Kurserna riktar sig till anställda i primärvården, men välkomnar också dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso - och sjukvård.

Kursens övergripande syfte: Är att ge kunskaper om hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvården så att deltagarna på ett kvalificerat sätt kan planera och formulera mål och arbetssätt för ett lokalt hälsofrämjande och preventivt arbete. Kursen ger också kunskaper av värde för dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso-och sjukvård. Utbildningen är utformad så att den möter kravet att implementera Nationella riktlinjer för levnadsvanor i praktiken. Implementeringen i verksamheten underlättas om flera från samma enhet går utbildningen.

Kontakt: Är du intresserad av den här utbildningen? Kontakta tine.hogberg@allmed.gu.se

Läs mer: Hälsolyftet - en hälsofrämjande och förebyggande metodik

Kursen riktar sig till personer med uppdrag som rehabkoordinator inom primärvård och specialistsjukvård. Kursen ges på uppdrag av Västra Götalandsregionen och omfattar 7,5 högskolepoäng på kvartsfart, fyra kurstillfällen per omgång.

OBS: VG-region är ansvarig för ansökan och antagning, tag kontakt med regionutvecklare via https://www.vgregion.se/forsakringsmedicin

Kursinnehåll

 • Arbetsrätt, lagar och sekretess
 • Begrepp inom socialförsäkringen
 • Funktion och betydelse av koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
 • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens arbete med rehabilitering
 • Förändringsprocessen – innehåll och konsekvenser
 • Genus och jämlikhetsperspektiv
 • Klinisk försäkringsmedicin
 • Kommunikation som verktyg i samarbete och samordning
 • Kritiskt tänkande
 • Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, arbetsförmåga och återgång i arbete
 • Sjukskrivningsstatistik
 • Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv

Kursen fokuserar på innehållet i uppdraget som rehabkoordinator, berör individ- såväl som samhälls-faktorer som påverkar sjukskrivningsprocessen, samt samverkansfaktorer viktiga för sammanhanget.

Former för undervisning

Kursen använder sig av blended learning som metod där självständiga distansstudier kombineras med undervisning på campus. Undervisningen på campus i Göteborg består huvudsakligen av introducerande föreläsningar och diskussionsseminarier under ca 8 heldagar, förlagda dagtid. Som förberedelse för respektive kurstillfälle ingår inlämning av skriftlig studieuppgift, individuellt eller i grupp. Kursen avslutas med skriftlig och muntlig examination där kursens delmål sammanfogas.

Kursplan

Litteraturlista

Kursansvariga och kursadministratör

Universitetslektor Christina Andersson

Universitetslektor Monica Bertilsson

Utbildningsadministratör Madeleine Modig

Kontaktperson: Mats Hagberg
E-post: mats.hagberg@amm.gu.se

För att se aktuella kurstillfällen, klicka på länken nedan.

Läs mer om kursen tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete 

Kursplan

Litteraturlista

Kontaktperson: Pia Augustsson
E-post: pia.augustsson_olsson@vgregion.se

Kursplan

Litteraturlista

Kursen ”Grundläggande biostatistik” (1,5 hp) ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

VT21: 19-28 februari
VT22: 18-27 februari

Kursen ger grundläggande kunskaper om statistiska begrepp med fokus på: Deskriptiv statistik: mätvariabler, skaltyper, centralläges- och spridningsmått för symmetriska och icke-symmetriska kontinuerliga fördelningar, låddiagram och annan grafisk presentation. Normalfördelning Hypotesprövning: p-värdets betydelse och tolkning, Typ I och Typ II fel. Referensintervall: fokus på tolkning. Konfidensintervall: fokus på tolkning Träna på att analysera och kritiskt granska vetenskapliga rapporter.

Kontaktperson: Catrin Wessman
E-post: catrin.wessman@gu.se

Kursplan

Litteraturlista

Kursen ”Medicinsk statistik” (5 hp) ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

VT21: 19 februari - 21 mars
HT21: 18 februari - 13 mars

Kursen tar upp parametriska samt icke-parametriska metoder för att beräkna hypotestest och konfidensintervall för ett och två stickprov samt parametriska och ickeparametriska metoder att beräkna ett referensintervall. I kursen lärs även ut hur man tolka och definierar p-värdet, typ I fel och typ II fel. Kursen går även igenom hur man beräknar ett beroende mellan variabler; både via korrelation (Spearman och Pearson) , linjär regression (både bivariabel och multivariabel). Inom sjukvården och på apoteken finns det tester för olika diagnoser (s.k. diagnostiska tester). Kursen tar upp hur man värdera hur bra dessa tester är med betoning på hur man beräknar sensitivitet, specificitet, positvt och negativt prediktivt värde. I kursen ges även en introduktion till överlevnads analys (tid till händelse analys), ANOVA (test mellan fler än två grupper), post-hoc test (multiplicitetsproblem)

Kontaktperson: Anna Rehammar
E-post: anna.rehammar@gu.se

Kursplan

Litteraturlista

Kursen ”Metodik inom klinisk läkemedelsprövning och biostatistik” (7,5 hp) går mellan 3 maj och 4 juni 2021 och ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

Denna kurs är lämplig för farmaceuter som önskar en yrkesroll inom industrin, sjukhusfarmaci eller inom den akademiska världen, där det finns ett behov att ha en fördjupad förståelse för problematiken kring upprepade mätningar, post-hoc test samt klinisk prövningsmetodik. Studenterna får en fördjupad förståelse för hur de statistiska metoderna (betydelsen av hur man definierar hypotesen, val av analysmetod etc) samspelar med tolkningen av hur ett läkemedel påverkar patienterna.

Kontaktperson: Catrin Wessman
E-post: catrin.wessman@gu.se

Kursplan

Litteraturlista

Kontakt

Har du en fråga om en kurs eller vill beställa en uppdragsutbildning? 
Välkommen att kontakta oss på mejladressen: 
medicin@gu.se