Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på vårdpersonal.
Foto: MostPhotos
Länkstig

Uppdragsutbildningar vid institutionen för medicin

Arbetar du inom vården och vill vidareutbilda dig? Då ska du gå en kurs hos oss. Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera ämnen, både som kurser, föreläsningar och seminarium.

Hjärtsjukvård

Vi erbjuder ett antal uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård.
Alla uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård


Invärtesmedicin

Institutionen för medicin erbjuder en uppdragsutbildning i endokrinologi om 7.5 högskolepoäng på halvfart. Kursen vänder sig till sjuksköterskor och är på avancerad nivå. Målsättningen är att ge fördjupade kunskaper inom hormoners normala funktion, patofysiologiska mekanismer och symtom som inträffar vid endokrina sjukdomstillstånd (ej diabetes), diagnostik, principer för behandling och omvårdnadsaspekter.


Om kursen:

 • När: Kursen planeras att ges igen under VT21 eller HT21
 • Hur: Undervisningen är förlagd till Göteborg vecka 35 (ons–fre), vecka 39 (ons–fre) och vecka 43 (tors–fre). Totalt 8 kursdagar i Göteborg, däremellan självstudier enligt anvisningar.
 • Pris: 13 900 SEK exklusive moms.

 • Antal platser: max 30 kursplatser

Läs mer:
Kursplan + litteraturlista Preliminärt schema


Anmälan/beställning
Skicka din anmälan eller beställning senast den 1 maj 2021 till adressen som du ser här nedanför. Den  ska vara undertecknad av beställare/kostnadsansvarig arbetsgivare och tillhörande bilagor ska skickas med.

Adress:
Uppdragsutbildning inom endokrinologi
Institutionen för medicin
Göteborgs universitet
Medicinaregatan 3, plan 2
405 30 GÖTEBORG

Kontakt:
Kontaktperson: Agneta Alexandersson
E-post: uppdragsutbildning@wlab.gu.se


Reumatologi och inflammationsforskning

Kursen planeras att ges igen under läsåret 21/22.

Kursansvarig: Jan Bjersing
E-post: jan.bjersing@rheuma.gu.se

Kontaktperson: Madeleine Modig
E-post: madeleine.modig@gu.se

 

Kursen planeras att ges igen under läsåret 21/22.

Kontaktpersoner: Ola Grimsholm och Jan Bjersing
E-post: ola.grimsholm@rheuma.gu.se  och jan.bjersing@rheuma.gu.se

Kursen ges under HT20, 23-27 november 2020
Kontaktperson: Tao Jin
E-post: tao.jin@rheuma.gu.se


Samhällsmedicin och folkhälsa

Kursen erbjuds som en uppdragsutbildning på avancerad nivå vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kursen ger 8 högskolepoäng och går att läsa i Göteborg och i Borås.

Målgrupp

Kursen Forskningsmetodik - en introduktion (MFM330, 8 hp) vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen. 

Innehåll och omfattning

Kursen ger en introduktion till forskning och tar upp såväl kvantitativa metoder (statistik) som kvalitativa metoder (intervjustudier). 

Kursen motsvarar cirka fem veckors heltidsarbete (25 arbetsdagar), varav 11 dagar är obligatoriska kursträffar med undervisning kl. 9-16. Resterande tid beräknas för inläsning och eget arbete för att skriva projektplan. Om du väljer att göra en litteraturstudie behöver du planera in ytterligare FoU-tid under våren, förslagsvis under andra halvan av terminen (då du har hunnit genomföra många av kursmomenten).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper. Vänligen kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.

Kostnad

Kurskostnad: 12 000 SEK

Kurstillfällen 2021

För dig som går kursen i Borås kommer samtliga kurstillfällen, förutom kurstillfälle 2, att hållas i FoUU-centrums lokaler, Sven Eriksonsplatsen 4, Borås. Dag 2 kommer att hållas på Biomedicinska biblioteket i Göteborg.

För dig som går kursen vid FoUU-centrum Göteborg/Södra Bohuslän kommer samtliga kurstillfällen, förutom kurstillfälle 2,  att hållas på Allmänmedicin, Arvid Wallgrens backe, Hus 7, Hälsovetarbacken, Göteborgs universitet. Dag 2 kommer att hållas på Biomedicinska biblioteket. 

Obs! Det kan hända att kurstillfällena på grund av rådande covid 19-restriktioner ges på distans via den digitala tjänsten Zoom.

Datum kurstillfälle FoU-centrum Göteborg/Södra Bohuslän, 2021

 • 19 januari
 • 2 februari
 • 9 februari
 • 2 mars
 • 16 mars
 • 30 mars
 • 13 april
 • 27 april
 • 11 maj
 • 25 maj
 • 8 juni

 Datum kurstillfälle FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås, 2021

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 10 februari
 • 24 februari
 • 10 mars
 • 24 mars
 • 31 mars
 • 21 april
 • 5 maj
 • 19 maj
 • 2 juni

Mer om kursen

Information om kursen för antagna studenter publiceras löpande på Göteborgs universitets lärplattform Canvas. Till lärplattformen Canvas

Anmälan

Du anmäler dig till kursen via VG-regionens webbsida för FoU Primärvård

Eventuellt lediga platser för anställda vid andra regioner och landsting bereds i mån av plats genom ansökan till pia.augustsson_olsson@vgregion.se

För kursomgången under vårterminen 2021 är alla platser fyllda.

Kursplan

Kursplan MFM330

Kontaktperson Göteborg

Bledar Daka
E-post: bledar.daka@allmed.gu.se

Åsa Premberg
E-post: asa.premberg@vgregion.se

Kontaktperson Borås

Ronny Gunnarsson
E-post: ronny.gunnarsson@gu.se

Kursgivare

Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet erbjuder vid förfrågan uppdragsutbildningar om 7,5 och 5 högskolepoäng i  hälsofrämjande och förebyggande metodik. Vi tar även fram utbildning i Hälsolyftets metodik i samarbete med både interna och externa beställare. Hälsolyftet är en metodik för hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården, som har utvecklats vid Göteborgs universitet. 

Målgrupp: Kurserna riktar sig till anställda i primärvården, men välkomnar också dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso - och sjukvård.

Kursens övergripande syfte: Är att ge kunskaper om hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvården så att deltagarna på ett kvalificerat sätt kan planera och formulera mål och arbetssätt för ett lokalt hälsofrämjande och preventivt arbete. Kursen ger också kunskaper av värde för dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso-och sjukvård. Utbildningen är utformad så att den möter kravet att implementera Nationella riktlinjer för levnadsvanor i praktiken. Implementeringen i verksamheten underlättas om flera från samma enhet går utbildningen.

Kontakt: Är du intresserad av den här utbildningen? Kontakta tine.hogberg@allmed.gu.se

Läs mer: Hälsolyftet - en hälsofrämjande och förebyggande metodik

Kursen ges under HT20.

Kontaktperson: Gunnel Hensing
E-post: gunnel.hensing@socmed.gu.se

Kursen ges under HT20.

Kontaktperson: Madeleine Modig
E-post: madeleine.modig@gu.se

Kontaktperson: Mats Hagberg
E-post: mats.hagberg@amm.gu.se

För att se aktuella kurstillfällen, klicka på länken nedan.

Läs mer om kursen tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete 

Kursen ges HT20.
Kontaktperson: Pia Augustsson
E-post: pia.augustsson_olsson@vgregion.se

Kursen, ”Grundläggande biostatistik” (1,5 hp), planeras att ges under VT21 och ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

Kontaktperson: Catrin Wessman
E-post: catrin.wessman@gu.se
 

Kursen, ”Medicinsk statistik” (5 hp), planeras att ges under VT21 och ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

Kontaktperson: Anna Rehammar
E-post: anna.rehammar@gu.se

Kursen, ”Metodik inom klinisk läkemedelsprövning och biostatistik” (7,5 hp), planeras att ges under VT21 och ingår i apotekarprogrammets grundutbildning.

Kontaktperson: Catrin Wessman
E-post: catrin.wessman@gu.se

Kontakt

Har du en fråga om en kurs eller vill beställa en uppdragsutbildning? 
Välkommen att kontakta oss på mejladressen: 
medicin@gu.se