Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Koordinering av rehabiliteringsprocessen, MED102

Kursen MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen inom hälso- och sjukvård 7.5 hp vänder sig till personer med uppdrag som rehabiliteringskoordinator inom primärvård och specialistsjukvård. Kursen ges av institutionen för medicin på uppdrag av Västra Götalandsregionen och omfattar 7,5 högskolepoäng på kvartsfart, fyra kurstillfällen per omgång.

Urval

Västra Götalandsregionen utser sina egna deltagare enligt intern anmälan via sin ansökningsportal.  Denna uppdragsutbildning kan även sökas av andra arbetsgivare vars personal har uppdrag som rehabiliteringskoordinator. Rehabiliterings-koordinatorer från andra regioner välkomnas och kan bli antagna i mån av lediga platser. Kursavgift om 17 500 SEK (ex moms) faktureras beställaren.

Rekommenderade förkunskapskrav är att ha genomgått högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom arbetsterapi, fysioterapi, medicin, omvårdnad, psykologi, socialt arbete eller motsvarande (se kursplanen) och urval till kursen är uppdrag som rehabiliteringskoordinator. Lottning tillämpas vid lediga platser.

Nästa kurstillfälle

Kursen kommer att ges höstterminen 2021, 2021-09-09 till 2021-12-17. Kursdagar blir 9-10 september, 4-5 oktober, 28-29 november samt 2-3 december. 

Anmälan

Anmälan sker med hjälp av blanketten längst ner på sidan. Ansökan med bilagor ska vara inkommen senast 2021-08-06 för antagning till höstterminen 2021 via mail till universitetslektor Christina Andersson och utbildningsadministratör Madeleine Modig. Sista avbokningsdag är den 2021-08-18 för att inte behöva faktureras för kursen. De som har sökt via Göteborgs universitet (och som inte tillhör Västra Götalandsregionen) får antagningsbesked via e-post under vecka 32.  

Kursinnehåll

 • Arbetsrätt, lagar och sekretess
 • Begrepp inom socialförsäkringen
 • Funktion och betydelse av koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
 • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens arbete med rehabilitering
 • Förändringsprocessen – innehåll och konsekvenser
 • Genus och jämlikhetsperspektiv
 • Klinisk försäkringsmedicin
 • Kommunikation som verktyg i samarbete och samordning
 • Kritiskt tänkande
 • Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, arbetsförmåga och återgång i arbete
 • Sjukskrivningsstatistik
 • Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv

Kursen fokuserar på innehållet i uppdraget som rehabkoordinator och berör individ- såväl som samhällsfaktorer som påverkar sjukskrivningsprocessen, samt samverkansfaktorer viktiga för sammanhanget.

Former för undervisning

Kursen använder sig av blended learning som metod där självständiga distansstudier kombineras med undervisning på campus. Undervisningen på campus i Göteborg består huvudsakligen av introducerande föreläsningar och diskussionsseminarier under ca 8 heldagar, förlagda dagtid. Som förberedelse för respektive kurstillfälle ingår inlämning av skriftlig studieuppgift, individuellt eller i grupp. Kursen avslutas med skriftlig och muntlig examination där kursens delmål sammanfogas.

Kursplan

Litteraturlista

Kursansvariga och kursadministratör

Universitetslektor 
Christina Andersson

Universitetslektor 
Monica Bertilsson

Utbildningsadministratör 
Madeleine Modig