Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktionen
Sidan uppdaterades: 2017-10-03 14:19

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Experter - val, politik, opinion - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Experter - val, politik, opinion

I denna lista finns en lång rad forskare som kan politik samlade. De kan, ur en mängd olika perspektiv, analysera och kommentera såväl dagspolitiska händelser som större skeenden.

Listan är inte komplett, utan kommer att fyllas på med fler namn. På vissa av forskarna finns bild för fri publicering i journalistiska sammanhang, se vidare och sök i Göteborgs universitets bildbank

Opinionsbildning, väljarbeteende, valdeltagande

Opinionsbildning, väljarbeteende, jämförelser i opinion över tid, valdemokratins aktörer (medier, partier, kandidater, förtroendevalda och väljare)
Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Politiska attityder, individers politiska beteende
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Klassröstning, klass, kön, etnicitet
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Unga väljare
Mikael Persson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: mikael.persson@pol.gu.se

Kopplingen utbildning och politiskt engagemang
Mikael Persson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: mikael.persson@pol.gu.se

Politiska opinioner, demokrati, val
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Opinionsbildning och väljarbeteende
Sören Holmberg, senior professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Plånboksröstning, ekonomisk röstning
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Förtroende och väljarbeteende
Elina Lindgren, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 6356, e-post: elina.lindgren@pol.gu.se

Politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val
Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Förtidsröstning och valdeltagande
Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1781, 070–363 8658, e-post: stefan.dahlberg@pol.gu.se

Journalistik, medier och opinionsbildning
Adam Shehata, universitetslektor vid JMG, telefon: 031–786 5057, e-post: adam.shehata@jmg.gu.se

Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Nicklas Håkansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap: 031–786 4944, e-post: nicklas.hakansson@jmg.gu.se

Könsskillnader i väljarstöd för invandringskritiska partier
Andrej Kokkonen, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: andrej.kokkonen@pol.gu.se

Utlandsröster

Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Demokrati och representation

Demokrati
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaisson@pol.gu.se

Demokrati, politisk opinion, val
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Representativ demokrati, kvinnors politiska inflytande
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se

Representativ demokrati, demokratisk legitimitet, politiska partier och väljarbeteende, valdeltagande
Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1781, 070–363 8658, e-post: stefan.dahlberg@pol.gu.se

Politisk representation, särskilt på regional och kommunal nivå, men även riks
David Karlsson, docent offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se Twitter: @jdavidkarlsson

Karriärambitioner hos svenska riksdagsledamöter
Patrik Öhberg, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1537, 070–730 3457, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Kvinnor i politiken

Kvinnors politiska inflytande och jämställdhet
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se

Kvinnors politiska representation
Aksel Sundström, forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 1607, e-post: aksel.sundstrom@pol.gu.se

Skillnader mellan kvinnors och mäns politiska fokus
Helena Stensöta Olofsdotter, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1317, e-post: helena.stensota@pol.gu.se

Kvinnors och mäns villkor i politik och förvaltning
Birgitta Niklasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5844, e-post: birgitta.niklasson@pol.gu.se

Migration- och integrationspolitik

Svensk invandringspolitik
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se

Ekonomiska effekter av och attityder till invandring
Joakim Ruist, fil dr i nationalekonomi, telefon: 031–786 2915, 070–396 7731, e-post: joakim.ruist@economics.gu.se

Trafficing
Sofia Jonsson, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 2984, e-post: sofia.jonsson@gu.se

Arbetsmarknadens påverkan på invandringspolitiken
Frida Boräng, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2694, e-post: frida.borang@pol.gu.se

Kommunalpolitik

Allmänt och specifikt Västsverige
Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Kommunal politik och demokrati, politiker och politisk representation
David Karlsson, docent offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se Twitter: @jdavidkarlsson

Rättvisa, politik och individens ansvar, straff

Göran Duus-Otterström, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 4686, e-post: goran.duus-otterström@pol.gu.se

Miljöpolitik

Demokrati och hållbar utveckling, miljöopinion, internationell miljöpolitik, klimatpolitik
Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1230, 073–259 4369 e-post: sverker.jagers@pol.gu.se

Attityder till miljöfrågor och miljöpolitik, samt väljarbeteende
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Klimatetik: Rättvisa, politik, och individens ansvar
Göran Duus-Otterström, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 4686, e-post: goran.duus-otterstrom@pol.gu.se

Miljö och trafik
Gunnar Falkemark, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1198, e-post: gunnar.falkemark@pol.gu.se

Miljöpolitik, miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel
Niklas Harring, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1223, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

Skolpolitik

Utbildning och politiskt deltagande/engagemang
Mikael Persson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: mikael.persson@pol.gu.se

Skolpolitik och politisk styrning av skolan
Maria Jarl, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2119, e-post: maria.jarl@gu.se, Twitter: @MariaJarl

Socialförsäkringar

Valfrihetsreformer inom välfärden
Anna Bendz, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5697, 073–356 5555, e-post: anna.bendz@pol.gu.se

Trängselskatten i Göteborg

Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Utrikes- och säkerhetspolitik

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik, konflikten i Mellanöstern
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Utrikes- och säkerhetspolitik, europeisk integration
Rutger Lindahl, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031¬–786 1245, e-post: rutger.lindahl@pol.gu.se

Svensk utrikespolitik och internationell politik
Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5197, e-post: ann-marie.ekengren@pol.gu.se

Internationell politik, diplomati, EU
Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter:@LisbethAggestam

Konflikt- och demokratiseringsfrågor i Mellanöstern och Afrika
Isabell Schierenbeck, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5947, e-post: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se, Twitter: @ischierenbeck

Demokratiska processer i Turkiet och Jordanien
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Diplomati och genus
Ann Towns, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1153, e-post: ann.towns@gu.se

Svenska partier och partipolitik

Allmänt
Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 17 81, 070–363 8658, stefan.dahlberg@pol.gu.se

Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Socialdemokraterna
Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070¬–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Erik Vestin, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 3291, e-post: erik.vestin@gu.se, Twitter: @erikvestin

Miljöpartiet
Lennart J Lundqvist, professor emeritus, telefon: 031–786 1229, e-post: lennart.j.lundqvist@pol.gu.se, Twitter: @lennart_j

Invandringskritiska partier
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se

Andrej Kokkonen, fil dr i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: andrej.kokkonen@pol.gu.se

Stefan Dahlberg, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1781, 070–363 8658, e-post: stefan.dahlberg@pol.gu.se

Anders Sundell, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6359, 073–246 7996, e-post: anders.sundell@pol.gu.se, Twitter:@AndersSundell

Abby Peterson, senior professor i sociologi, telefon: 031–786 4793, e-post: abby.peterson@socav.gu.se

Lokala småpartier
Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Västra Götalandsregionen
Lennart Nilsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1595, e-post: lennart.nilsson@gu.se

Skillnaden mellan olika partier, omvandlat i siffror och diagram
Anders Sundell, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6359, 073–246 7996, e-post: anders.sundell@pol.gu.se, Twitter:@AndersSundell

Vågmästarroll

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaisson@pol.gu.se

Koalitioner och vågmästare på kommunal nivå
David Karlsson, docent offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se Twitter: @jdavidkarlsson

Lobbyism

Frida Boräng, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2694, e-post: frida.borang@pol.gu.se

Daniel Naurin, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1232, e-post: daniel.naurin@pol.gu.se

Ideologier

Gunnar Falkemark, senior professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1198, e-post: gunnar.falkemark@pol.gu.se

Politiskt språk, retorik

Hur politisk retorik påverkar väljarbeteende och förtroende före och efter parlamentsval
Elina Lindgren, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 6356, e-post: elina.lindgren@pol.gu.se

Valretorik, både i text och bild
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Politiska klistermärke, utomparlamentariska gruppers kommunikation i det offentliga rummet
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Kriskommunikation
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Politisk marknadsföring

Användandet av marketingstrategier och redskap inom politiken
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Vallöften, håller partierna det de lovar?

Elin Naurin, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1243, e-post: elin.naurin@pol.gu.se

Första maj

Vad första maj betyder för deltagarna
Mattias Wahlström, forskare i sociologi, tel. 070–438 0259, e-post: mattias.wahlstrom@gu.se

Sociala medier

Nyhetsmediernas kommentarsfunktioner, nya mediers spridning och förändrade medievanor
Annika Bergström, universitetslektor och undersökningsledare SOM-institutet, telefon: 031–786 5178, 070–923 3761, e-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se

Digital mediemoral
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Valaffischer

Nicklas Håkansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap: 031–786 4944, e-post: nicklas.hakansson@jmg.gu.se

Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031-786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Europa

Europeisk integration
Rutger Lindahl, senior professor i statsvetenskap, telefon: 031¬–786 1245, e-post: rutger.lindahl@pol.gu.se

Medborgarattityder, välfärd, migration, EU och olika skiljelinjer, delansvarig för Europaparlamentsvalsundersökningen 2014
Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4062, e-post: linda.berg@pol.gu.se, Twitter: @lindaberg73

EU-domstolen
Olof Larsson, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1845, e-post: olof.g.larsson@gu.se

EU:s migrationspolitik, särskilt Slovenien och Kroatien
Andrea Spehar, universitetslektor och docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Europeisk prostitutionslagstiftning
Sofia Jonsson, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 2984, e-post: sofia.jonsson@gu.se

EU som global aktör i världspolitiken
Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter: @LisbethAggestam

EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Dansk politik
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031-786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Tysk politik
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031-786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Bloggar

Länkar

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-10-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?