Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Doktorander

Institutionen för marina vetenskaper har doktorander med marin inriktning inom naturvetenskaperna. Doktoranderna är verksamma i Botanhuset i Göteborg, på Kristineberg marina forskningsstation, eller på Tjärnö marina laboratorium.

Marinbiologi

Björn Anderssson

I mitt doktorandsprojekt studerar jag hur tungmetalltolerans evolverat i Östersjöns kiselalger.
Läs mer om Björn Anderssson

Benedikt Brunner

Doktorand med Lars Gamfeldt som handledare.

Martin Eriksson

Läs mer om Martin Eriksson

Ellika Faust

Med hjälp av genetiska metoder försöker jag förstå och beskriva ekologiska och evolutionära processer i havet.
Läs mer om Ellika Faust

Milad Pourdanandeh

Jag är doktorand inom marin kemisk ekologi i forskargruppen Signals in the Sea med Erik Selander som handledare. Jag undersöker generella interaktioner mellan plankton med ett särskilt fokus på behovsinducerade försvarsmekanismer hos växtplankton som utsätts för kemiska signalmolekyler från hoppkräftor.
Läs mer om Milad Pourdanandeh

Chloe Robert

Läs mer om Chloé Robert

James Reeve

Jag är doktorand i marin evolutionsbiologi. Jag studerar omvända DNA-segment hos vivipar strandsnäcka (Littorina saxatilis), eftersom de kan tänkas ha betydelse i skapandet av nya arter. Min forskning inkluderar fältarbete, DNA-analys och teoretiska simuleringar. Min handledare är Kerstin Johannesson.
Läs mer om James Reeve

Marin geologi

Phoebe O'Brien

Läs mer om Phoebe O'Brien

Marin kulturvård

Johanna Elam

Doktorand i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med att kartlägga i vilken utsträckning träpålarna i Göteborgs lergrund kan bli angripna av rötsvampar och bakterier när de omgivande förutsättningarna ändras.
Läs mer om Johanna Elam

Marina vetenskaper

Damboia Cossa

Läs mer om Damboia Cossa

Alex Cabral Dos Santos

Jag är intresserad av de biogeokemiska processerna i kust- och oceaniska ekosystem och hur de fungerar under naturliga och antropogena förhållanden.
Läs mer om Alex Cabral Dos Santos

Youk Greeve

Läs mer om Youk Greeve

Astrid Hylén

Jag undersöker hur biogena ämnens cykler i sediment ändras under olika syreförhållanden.
Läs mer om Astrid Hylén

Matthew Hargrave

Läs mer om Matthew Hargrave

Alexandra Kinnby

Min forskning fokuserar på vilken effekt kommande klimatförändringar kommer att ha på fitness hos blåstång, Fucus vesiculosus, samt hur dess interaktion med betare kommer att påverkas.
Läs mer om Alexandra Kinnby

Victor Lobanov

Läs mer om Victor Lobanov

Adele Maciute

Jag är mycket intresserad av ekologin hos de mest förekommande, mångsidiga, och ändå understuderade vattenlevande organismer som gemensamt kallas meiofauna. Målet med mitt doktorandprojekt att undersöka och kvantifiera dessa  organismers bidrag.
Läs mer om Adele Maciute

Matthew Pinder

Läs mer om Matthew Pinder

Nimal Sudhan Saravana Prabahar

Läs mer om Nimal Sudhan Saravana Prabahar

Kristoffer Stedt

Landbaserad odling av tång.
Läs mer om Kristoffer Stedt

Rickard Stenow

Läs mer om Rickard Stenow

Naturvetenskap

James Hagan

Läs mer om James Hagan

Kristie Rigby

Mitt forskningsfokus är på att undersöka kemiska signaler mellan zooplankton och fytoplankton. Doktorand i forskargruppen Signals in the Sea.
Läs mer om Kristie Rigby

Oceanografi

Romain Caneill

Läs mer om Romain Caneill

Vilhelm Fagerström

Läs mer om Vilhelm Fagerström

Birte Gülk

Läs mer om Birte Gülk

Martin Mohmann

Mina huvudsakliga intressen är processer i havet. För närvarande undersöker jag de fysiska och biogeokemiska processerna i Weddell Sea Polynya.
Läs mer om Martin Mohmann

Isabelle Nunes Da Costa

Läs mer om Isabelle Nunes Da Costa

Hanna Rosenthal

Läs mer om Hanna Rosenthal