Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Doktorander

Institutionen för marina vetenskaper har doktorander med marin inriktning inom naturvetenskaperna. Doktoranderna är verksamma i Botanhuset i Göteborg, på Kristineberg marina forskningsstation, eller på Tjärnö marina laboratorium.

Marinbiologi

Björn Olov Rickard Anderssson

I mitt doktorandsprojekt studerar jag hur tungmetalltolerans evolverat i Östersjöns kiselalger.

Martin Eriksson

Ellika Faust

Med hjälp av genetiska metoder försöker jag förstå och beskriva ekologiska och evolutionära processer i havet.

Samuel Perini

James Reeves

Chloe Robert

Marin kulturvård

Johanna Elam

Marina vetenskaper

Alex Cabral Dos Santos

Subtropisk oceanografi.

Astrid Hylén

Jag undersöker hur biogena ämnens cykler i sediment ändras under olika syreförhållanden.

Matthew Hargrave

Alexandra Kinnby

Min forskning fokuserar på vilken effekt kommande klimatförändringar kommer att ha på fitness hos blåstång, Fucus vesiculosus, samt hur dess interaktion med betare kommer att påverkas.

Adele Maciute

Matthew Pinder

Kristoffer Stedt

Landbaserad odling av tång.

Rickard Stenow

Nimal Sudhan Saravana Prahabar

Victor Lobanov

Naturvetenskap

James Hagan

Kristie Rigby

Mitt forskningsfokus är på att undersöka kemiska signaler mellan zooplankton och fytoplankton. Doktorand i forskargruppen Signals in the Sea.

Oceanografi

Romain Caneill

Vilhelm Fagerström

Birte Gülk

Martin Mohmann