Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Patientmöte under forskningsstudie.
Foto: Malin Arnesson

Delta i en studie

Vill du göra en insats för diabetesforskningen och delta i en studie? Just nu pågår flera forskningsprojekt hos oss. Flera av dem söker försökspersoner. Här kan du läsa mer om aktuella projekt och vad det innebär att delta i en studie.

Har du typ 2-diabetes och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Vi söker dig som har typ 2-diabetes och är 40 år eller äldre.
För att eventuellt kunna delta i studien ska du ha haft besvär med något av följande:

  • Kranskärlsjukdom (hjärtinfarkt eller kärlkramp)
  • Sjukdom i något av hjärnans blodkärl (stroke)
  • Sjukdom i benens eller armarnas blodkärl

Studien innebär besök var fjärde månad under cirka 3-5 år. Alla besök och studieläkemedlet är kostnadsfritt.

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. När du kontaktar oss kan vi komma att registrera Dina kontaktuppgifter. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). 

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Regional etikprövningsnämnd.

Kontakt

Ansvarig läkare
Björn Eliasson

Forskningssjuksköterskor 
Carina Blomgren
telefon: 031-342 66 46

Petra Brembeck
telefon: 031-342 61 53

diabetesforskning@gu.se