Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Programmets upplägg

Överblick - så läser du Kritiska studier.

Programmet består av ett inledande magisterår, där studenterna läser flertalet kurser gemensamt, och där kursinnehållet består både av tvärvetenskaplig breddning och ämnesmässig fördjupning inom valt huvudområde. Det påföljande masteråret rymmer såväl arbetslivsanknytning, via en valbar fältkurs, som forskningsförberedelse, genom masterexamensarbetet.

Programmet består av fyra olika kurstyper som inbjuder till såväl ämnesmässig fördjupning som tvärvetenskapliga och metateoretiska förhållningssätt:

 1. Tvärvetenskapliga kurser
 2. Ämnesfördjupningskurser
 3. Fältkurs (valbar)
 4. Självständigt arbete inom valt huvudområde (magister eller master)

Dessutom löper en programspecifik seminarieserie som en strimma genom hela utbildningen.

Kronologisk uppläggning

(om inget annat anges går kurserna på halvfart, parallellt med varandra)

Termin 1

1. Humanioras historia, identitet och praxis (15 hp)
Programgemensam, obligatorisk kurs om den humanistiska kunskapsproduktionens villkor och möjligheter, historia och samtidsrelevans, teoretiska och praktiska aspekter, institutionella och samhälleliga uttryck. Halvfart under HT.

2. Ämnesteoretisk fördjupning (15 hp)
Obligatoriska ämneskurser inom valt huvudområde:

 • Litteraturteoriska magisterkurser (2x7,5 hp)
 • Att läsa idéhistoriens klassiker (7,5 hp)
 • Vår tids nyckelord – begrepp och makt (7,5 hp)
 • Teaterstudier, magisterkurs (15 hp)
 • Alt. läskurs (7,5 hp, i samråd med programkoordinator)

Programgemensam seminarieserie

Termin 2

1. Det kritiska tänkandet praktik (15 hp)
Programgemensam, obligatorisk kurs i analys av och praktisk färdighetsträning i exempelvis, tolkning, kritik, översättning och debatt, samt dessa kritiska formers roller och uttryck i olika mediala situationer och kulturella processer. Halvfart under VT.

2 a. Recensionens teori och praktik (7,5 hp, 50 %)
Obligatorisk kurs för de studenter som inte skriver magisterexamensarbete.

        Valfri kurs (7,5 hp)

Kurser inom befintligt utbud på avancerad nivå inom valt huvudområde, exempelvis:

 • Litteraturhistoriska magisterkurser (7,5 hp)
 • Estetik, media och modernitet (7,5 hp)
 • Kunskapens materialiteter och visuella kulturer (7,5 hp)
 • Life Writing (7,5 hp, 25 %)
 • Alternativa historier. Genusperspektiv på historiska händelser och praktiker (7,5 hp, 100 %)
 • Alt. läskurs (7,5 hp, i samråd med programkoordinator)

Alternativt (endast för studenter som avslutar programmet med en magisterexamen):

2b. Magisterexamensarbete (15 hp)
Magisterexamensarbete inom valt huvudområde. Arbetet ventileras på det avancerade seminariet som studenten följer under hela terminen. De studenter som väljer att skriva magisteruppsats avslutar därmed sin programutbildning.

Programgemensam seminarieserie

Termin 3

1. Fältkurs alternativt valfria kurser (15 hp)
Kursen inleds med planeringsarbete och en fältforskningsmetodikkurs, inkluderar en månads fältarbete och avslutas med skrivandet av en fältrapport. Kan även rymma möjlighet till en programgemensam (frivillig) studieresa. Fältkursen är rekommenderad men inte obligatorisk, vilket innebär att du kan ersätta denna med valfria kurser om 15 hp.

2. Valfria kurser (15 hp)
Kurser som ges inom det befintliga utbudet på avancerad nivå vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion eller, efter samråd med studievägledare, kurser vid Göteborgs universitet eller annat universitet i Sverige eller utomlands, alt. läskurser, gärna i anslutning till fältarbete och/eller som förberedelse inför masterexamensarbete.

Programgemensam seminarieserie

Termin 4

1. Masterexamensarbete (30 hp)
Masterexamensarbete i litteraturvetenskap, teaterstudier eller idé- och lärdomshistoria. Arbetet ventileras på det avancerade seminariet som löper över hela terminen.

Examensarbetet kan utformas som rapport, utredning, kunskapsöversikt eller liknande, till exempel i anslutning till fältarbetet under termin 3 – eller som en uppsats eller artikel. Samtliga former ska vara av vetenskaplig, forskningsförberedande karaktär.

Programgemensam seminarieserie

Observera att ovanstående upplägg gäller om du har skrivit din kandidatuppsats med litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier som huvudområde. Även du som har skrivit din kandidatuppsats inom ett annat huvudområde är välkommen att söka. Då skiljer sig programmets upplägg något. I utbildningsplanen kan du se vad som gäller för dig.

"Kritik hör till demokratins ...

... och myndighetens förutsättningar. Myndig är den som talar för sig själv, för att han har tänkt själv och inte bara upprepar andras tal, med andra ord den som inte är ledd av förmyndare. Detta visar sig i förmågan att göra motstånd mot färdiga åsikter och, på samma sätt, också mot rådande institutioner, mot allt blott fastslaget, som rättfärdigas bara genom att finnas till."

(Theodor W. Adorno)